پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner

به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

 

شامل مباحث زیر می باشد.

زندگی نامه «بیوگرافی»

کلمات کلیدی مبحث

نظریه اسکینر

نظریه شرطی سازی عاملی یا کنشگر

مفاهیم اساسی در نظریه اسکینر

تقویت کننده ها (Reinforce)

تقویت reinforcement

جعبه اسکینر

تنبیه

دلایل دیگر اسکینر علیه تنبیه

برنامه های تقویت reinformet schedule of

رفتار خرافی Superstitious Behavior

خودگردانی رفتار

ضمایم

شکل 2-5 نمودار تراکمی

پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner