جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

فایل اول : 42 صفحه pdf

فایل دوم : 33 صفحه pdf

فایل های برسی روشهای تغذیه مصنوعی میپردازد و بسیار کامل است و این بحث مربوط به درس آبهای زیرزمنی است که یصورت اختیاری در چارت دروس مهندسی عمران قرار دارد.


جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی