وب سایت شخصی مجتبی صادقی

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر

 

فهرست مقاله:

مقدمه

فصل تعاریف اولیه

تعریف فناوری اطلاعات

تعریف معلولیت

تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولین

فعالیت های انجام شده برای معلولان

سخت افزارهای مخصوص نابینایان

نرم افزار های مخصوص نابینایان

سخت افزارهای مخصوص ناشنوایان

نرم افزار های مخصوص ناشنوایان

فعالیت های وب مخصوص ناشنوایان

سخت افزارهای مخصوص معلولان جسمی

نرم افزار های مخصوص معلولان جسمی

شهر الکترونیکی در خدمت معلولین

شهروند کم توان الکتریکی

آموزش الکترونیکی سرآغاز برابری آموزش افراد معلول در شهرهای الکترونیکی

ابزارهای آموزش الکترونیکی

مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولین

تجارت الکترونیک آغازی در خودباوری کم توانان درشهرهای الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی و خدمات آن برای معلولین

گردشگری و معلولین در شهر الکترونیک

مبانی توانمندسازی الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی

مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان

فراهم کردن فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

اقدامات صورت گرفته در این ضمینه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فصل تعاریف اولیه

صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان

لب تاب جدید نابینایان

صفحه نمایش بریل

دستگاه درشتنمای قدیمی

لب تاب با قابلیت خواندن متن

نرم افزار مخصوص ناشنوایان

و …

افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوری اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام برای فراهم کردن فضایی برای دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوری اطلاعات است. از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت این فناوری و گسترش فعالیت های کاربردی بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات برای آن ها در نظر گرفتن مواردی همچون : درک صحیح از امکانات و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها برای برنامه ریزی مناسب , طراحی و گسترش دادن محصولات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهای کمکی و آوانویس و سخت افزارها و محصولاتی که تکنیک های استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای افراد معلول در زمینه فیزیکی، شنیداری، گفتاری محیا می کنند , مفید می باشد.

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین • نظرات() 
 • 4kia.ir *

  پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

  فهرست مقاله:

  گفتار اول: طرح پژوهشی

  مقدمه

  موضوع پژوهش

  بیان مسأله

  اهمیت و علتهای انتخاب موضوع

  هدفهای پژوهش

  پیشینه ی پژوهش

  فرضیه های پژوهش

  کاربردهای پژوهش

  قلمرو پژوهش

  روش و نوع پژوهش

  تعریف عملیاتی متغیرها

  گفتار دوم: ادبیات موضوع

  مبانی نظری

  مقدمه

  کیفیت خدمات
 • نظرات() 
 • 4kia.ir *

  پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

  110 صفحه ورد قابل ویرایش

  فهرست مقاله:

  تحقیق
  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه
  بیان مسأله
  ۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش
  ۱-۳ اهداف تحقیق
  ۱-۳-۱ هدف کلی
  ۱-۳-۲ اهداف جزئی
  ۱-۴ فرضیات تحقیق
  ۱-۵ متغیرهای پژوهش
  ۱-۶ قلمرو پژوهش
  ۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم
  ۱-۷-۱آموزش
  ۱ -۷-۲ تفویض اختیار
  ۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی
  ۱-۷-۴ نگرشها
  ۱-۷-۵ ایجاد انگیزه
  ۱-۸ عملکرد
  فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
  ۲-۱ منابع انسانی
  ۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی
  ۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی
  ۲-۲ توانمندسازی
  ۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی
  ۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه
  ۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی
  ۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی
  ۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی
  ۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی
  ۲-۲-۷اصول توانمندسازی
  ۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی
  ۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش
  ۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش
  ۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی
  ۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها
  ۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش
  ۲-۲-۹-۲ انواع نگرش

  از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی،غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.


  پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی • نظرات() 
 • 4kia.ir *

  پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

  126 صفحه pdf

   

  فهرست:

  چکیده

  مقدمه 

  بیان مسئله

  ضرورت انجام پژوهش

  فرضیه های پژوهش

  هدف تحقیق

  روش انجام تحقیق

  روش تحقیق

  جامعه

  نمونه ها تحقیق

  روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

  تعاریف و مفاهیم

  فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه

  ادبیات تحقیق

  عوامل موثر بر فروش شرکتها • نظرات() 
 • 4kia.ir *


  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

  دریافت کد فیدخوان

  4kia.ir

  با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید.
  سامانه پیامک 50002666771842

  مجتبی صادقی


  آخرین پست ها


  Powered by WebGozar

  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  مدیریت و حسابداری علوم اجتماعی و اقتصاد فنی و مهندسی روانشناسی و علوم تربیتی علوم پزشکی زبان های خارجی الهیات و حقوق هنر و تربیت بدنی علوم کامپیوتر ریاضی و آمار زبان و ادبیات فارسی تاریخ و جغرافیا مشترک رشته ها

  اَبر برچسبها

  ***************** خرید پروژه، مقاله و پایان نامه


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic