وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir 2020-01-15T03:38:35+01:00 mihanblog.com سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی 2020-01-11T20:29:33+01:00 2020-01-11T20:29:33+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1185 مجتبی صادقی سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچیبه زبان اصلی در 64 صفحه pdfتجزیه و تحلیل رفتار دقیق سیستم های ساختمانی و فرم های سازه ای مدرن تحت تاثیر نیروهای مختلفسیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی

به زبان اصلی در 64 صفحه pdf

تجزیه و تحلیل رفتار دقیق سیستم های ساختمانی و فرم های سازه ای مدرن تحت تاثیر نیروهای مختلف


سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی

]]>
جزوه کامل برنامه ریزی تولید 2020-01-11T20:29:17+01:00 2020-01-11T20:29:17+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1184 مجتبی صادقی جزوه کامل برنامه ریزی تولیدبرنامه ریزی تولید یکی از دروس کارشناسی مهندسی صنایع می باشداین جزوه در 85 صفحه و در قالب فایل pdf می باشد فهرست جزوه برنامه ریزی تولید:مدیریت تولیددسته بندی سازمان ها و شرکت هاسیستم های تولید و مونتاژ انعطاف پذیر (FMS)CIM چیست؟سیستم های سطح اجراییافق های برنامه ریزیسلسله مراتببرنامه ریزی تولیدسازمان فرایند تولیدتاریخچهبرنامه ریزی تولیدتجارت یکپارچه کامپیوتری (CIB)انواع نظام های تولیدیفلسفه تکنولوژی تولید بهینه (OPT)قواعد OPTپدیده چوب گلفتعیین ا جزوه کامل برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید یکی از دروس کارشناسی مهندسی صنایع می باشد

این جزوه در 85 صفحه و در قالب فایل pdf می باشد

 

فهرست جزوه برنامه ریزی تولید:

 • مدیریت تولید
 • دسته بندی سازمان ها و شرکت ها
 • سیستم های تولید و مونتاژ انعطاف پذیر (FMS)
 • CIM چیست؟
 • سیستم های سطح اجرایی
 • افق های برنامه ریزی
 • سلسله مراتببرنامه ریزی تولید
 • سازمان فرایند تولید
 • تاریخچهبرنامه ریزی تولید
 • تجارت یکپارچه کامپیوتری (CIB)
 • انواع نظام های تولیدی
 • فلسفه تکنولوژی تولید بهینه (OPT)
 • قواعد OPT
 • پدیده چوب گلف
 • تعیین اندازه انباشته
 • روش های تعیین اندازه انباشته
 • مثال MRP
 • مثال MPS
 • مدلسازی دربرنامه ریزی تولید
 • روشهای ابتکاری حل مسالهبرنامه ریزی تولید
 • کاربرد مدل حمل و نقل دربرنامه ریزی تولید
 • کاربرد برنامه ریزی پویا دربرنامه ریزی تولید
 • الگوریتم های زمان بندی
 • رویکرد تولید به موقع (JIT)

جزوه کامل برنامه ریزی تولید

]]>
جزوه آشنایی با متالورژی پودر 2020-01-11T20:28:28+01:00 2020-01-11T20:28:28+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1183 مجتبی صادقی جزوه آشنایی با متالورژی پودربه تعداد 118 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات انواع روشهای متالورژی پودرخواص پودر فلزاتفشردنسینترینگکاربرد متالورژی پودرجزوه آشنایی با متالورژی پودر

جزوه آشنایی با متالورژی پودر

به تعداد 118 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

 • انواع روشهای متالورژی پودر
 • خواص پودر فلزات
 • فشردن
 • سینترینگ
 • کاربرد متالورژی پودر

جزوه آشنایی با متالورژی پودر

]]>
پاورپوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن 2020-01-11T20:28:11+01:00 2020-01-11T20:28:11+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1182 مجتبی صادقی پاورپوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آنبه تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فهرست مطالب :-مقدمه-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری-حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران از شیوه‌های تدوین استانداردهای پاورپوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فهرست مطالب :

-مقدمه

-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی

-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین

-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری

-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی

-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری

-حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری

-نتیجه گیری

-منابع فارسی

-منابع لاتین

پاورپوینت حسابداری دولتی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

]]>
پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای 2020-01-11T20:27:53+01:00 2020-01-11T20:27:53+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1181 مجتبی صادقی پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ایبه تعداد 50 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان شامل مباحث زیر می باشد.1- مفهوم سنجش از دور2- تاریخچه سنجش از دور3- اصل تابش4- اثر متقابل تابش بر هدف5- کیفیت تصویر6- مدار ماهواره7- کاربرد هاپاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای

به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

شامل مباحث زیر می باشد.

1- مفهوم سنجش از دور

2- تاریخچه سنجش از دور

3- اصل تابش

4- اثر متقابل تابش بر هدف

5- کیفیت تصویر

6- مدار ماهواره

7- کاربرد ها

پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای

]]>
جزوه درس آسیب شناسی روانی - مددکاری خانواده 2020-01-11T20:27:37+01:00 2020-01-11T20:27:37+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1180 مجتبی صادقی جزوه درس آسیب شناسی روانی - مددکاری خانوادهبه تعداد 31 صفحه pdf شامل مباحث :تعریف آسیب شناسی روانی تاریخچه آسیب شناسی روانی تعریف اختلالات روانیملاک های رفتار نابهنجاردیدگاههای مختلف درمورد بیماری روانیباورهای غلط در درمورد بیماری روانیانواع اختلالات روانی و رفتاریویژگی های افراد دارای اختلالعلل بروز اختلالات روانی و رفتاریدرمان اختلالات از طریق یادگیریمباحث اختلال شخصیتجزوه درس آسیب شناسی روانی مددکاری خانواده جزوه درس آسیب شناسی روانی - مددکاری خانواده

به تعداد 31 صفحه pdf

 

شامل مباحث :

تعریف آسیب شناسی روانی 

تاریخچه آسیب شناسی روانی 

تعریف اختلالات روانی

ملاک های رفتار نابهنجار

دیدگاههای مختلف درمورد بیماری روانی

باورهای غلط در درمورد بیماری روانی

انواع اختلالات روانی و رفتاری

ویژگی های افراد دارای اختلال

علل بروز اختلالات روانی و رفتاری

درمان اختلالات از طریق یادگیری

مباحث اختلال شخصیت

جزوه درس آسیب شناسی روانی مددکاری خانواده

]]>
پاورپوینت حسابداری دولتی – ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن 2020-01-11T20:26:51+01:00 2020-01-11T20:26:51+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1179 مجتبی صادقی پاورپوینت حسابداری دولتی – ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آنبه تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فهرست مطالب :-مقدمه-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری-حمایتها یا مخالفتهای صاحبن پاورپوینت حسابداری دولتی – ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فهرست مطالب :

-مقدمه
-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین
-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری
-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی
-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
-حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری
-نتیجه گیری
-منابع فارسی
-منابع لاتین

پاورپوینت ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

]]>
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها تالیف جرج ف سیمونز 2019-11-02T09:55:22+01:00 2019-11-02T09:55:22+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1178 مجتبی صادقی معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها تالیف جرج ف سیمونزترجمه دکتر علی اکبر بابایی و ابوالقاسم میامئیبه تعداد 530 صفحه pdf ماهیت معادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیل مرتبه اولمعادلات دیفرانسیل مرتبه دومنظریه نوسان و مسائل مقدار مرزیجوابهای سری توانی و توابع خاصبرخی توابع خاص فیزیک ریاضیدستگاههای معادلات مرتبه اولمعادلات غیرخطیحساب تغییراتتبدیلات لاپلاسمجود و یگانگی جوابهامعادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها تالیف جرج ف سیمونز

ترجمه دکتر علی اکبر بابایی و ابوالقاسم میامئی

به تعداد 530 صفحه pdf

 

ماهیت معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

نظریه نوسان و مسائل مقدار مرزی

جوابهای سری توانی و توابع خاص

برخی توابع خاص فیزیک ریاضی

دستگاههای معادلات مرتبه اول

معادلات غیرخطی

حساب تغییرات

تبدیلات لاپلاس

مجود و یگانگی جوابها


معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

]]>
اسکن کامل تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علی اکبر ولایتی 2019-11-02T09:53:29+01:00 2019-11-02T09:53:29+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1177 مجتبی صادقی اسکن کامل تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علی اکبر ولایتیبه تعداد 281 صفحه pdf بخش اول: کلیاتبخش دوم: زمینه های شکل گیری تمدن اسلامیبخش سوم: شکوفایی علوم در تمدن اسلامیبخش چهارم: سازمانهای اداری اجتماعی تمدن اسلامیبخش پنجم: هنر در تمدن اسلامی بخش ششم: تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربیبخش هفتم: علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامیبخش هشتم: خیزش ، لقتدار مجدد جهان اسلامبخش نهم: علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسلامیبخش دهم: بیداری اسلامیبخش یازدهم: نقد تمدن غربتاریخ فرهنگ و تمدن اسلام اسکن کامل تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علی اکبر ولایتی

به تعداد 281 صفحه pdf

 

بخش اول: کلیات

بخش دوم: زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی

بخش سوم: شکوفایی علوم در تمدن اسلامی

بخش چهارم: سازمانهای اداری اجتماعی تمدن اسلامی

بخش پنجم: هنر در تمدن اسلامی 

بخش ششم: تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی

بخش هفتم: علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

بخش هشتم: خیزش ، لقتدار مجدد جهان اسلام

بخش نهم: علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسلامی

بخش دهم: بیداری اسلامی

بخش یازدهم: نقد تمدن غرب


تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علی اکبر ولایتی

]]>
نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی 2019-11-02T09:52:16+01:00 2019-11-02T09:52:16+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1176 مجتبی صادقی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلیInvestment analysis And Portfolio Managementبه تعداد 1191 صفحه pdfنسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

Investment analysis And Portfolio Management

به تعداد 1191 صفحه pdf


نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

]]>
پاورپوینت بیماری ها و نابسامانی های پس از برداشت محصولات باغبانی و فناوری کنترل آنها 2019-11-02T09:51:10+01:00 2019-11-02T09:51:10+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1175 مجتبی صادقی پاورپوینت بیماری ها و نابسامانی های پس از برداشت محصولات باغبانی و فناوری کنترل آنهابه تعداد 42 اسلاید که به فرمت pdf تبدیل شده است.مناسب اساتید و ارائه دانشجویان BITTER PIT لکه تلخwater core آب گزیدگیsoft scald اسکالد نرمblossom end rot پوسیدگی گلگاهchilling injury آسیب سرمازدگیبیماریها و اختلالهای حاصل از نگهداریبیماری گلواسپوریومپوسیدگی چشمیپوسیدگی ناشی از قارچ پنی سیلیومDiseases control technology:تاثیر پرتوی فرا بنفش بر میکروارگانیسم ھاUv ( ) technologyTypes Of UV LightHot water treatm پاورپوینت بیماری ها و نابسامانی های پس از برداشت محصولات باغبانی و فناوری کنترل آنها

به تعداد 42 اسلاید که به فرمت pdf تبدیل شده است.

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

 

BITTER PIT لکه تلخ

water core آب گزیدگی

soft scald اسکالد نرم

blossom end rot پوسیدگی گلگاه

chilling injury آسیب سرمازدگی

بیماریها و اختلالهای حاصل از نگهداری

بیماری گلواسپوریوم

پوسیدگی چشمی

پوسیدگی ناشی از قارچ پنی سیلیوم

Diseases control technology:

تاثیر پرتوی فرا بنفش بر میکروارگانیسم ھا

Uv ( ) technology

Types Of UV Light

Hot water treatments

Hot air treatment

Hot vapor treatment

بعضی از کابردھای گرما و اثر آن بر روی چندین نوع محصول میوه

Chemical treatments

Essential Oils

Ozone


پاورپوینت بیماری ها و نابسامانی های پس از برداشت محصولات باغبانی و فناوری کنترل آنها

]]>
پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا 2019-10-31T08:17:16+01:00 2019-10-31T08:17:16+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1174 مجتبی صادقی پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادابه تعداد 155 صفحه pdfفهرست :مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتیشبکه های صنعتیسیستم های کنترل گستردهاسکاداسخت افزارهای اسکادااسکادا در سیستم های قدرتنتیجه گیریمنابعکنترل سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا به سامانه‌های کنترل و اندازه‌گیری در مقیاس بزرگ اطلاق می‌شود. معمولاً منظور از اسکادا یک سامانهٔ مرکزی است که نظارت و واپایی یک سایت یا سیستم گسترده در فواصل زیاد (در حد چندین کلیومتر) را بر عهده دارد. در یک سیستم اسکادا اتاق کنترل می‌تواند بر پایهٔ داده‌های ب پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا

به تعداد 155 صفحه pdf

فهرست :

مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی

شبکه های صنعتی

سیستم های کنترل گسترده

اسکادا

سخت افزارهای اسکادا

اسکادا در سیستم های قدرت

نتیجه گیری

منابع

کنترل سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا به سامانه‌های کنترل و اندازه‌گیری در مقیاس بزرگ اطلاق می‌شود. معمولاً منظور از اسکادا یک سامانهٔ مرکزی است که نظارت و واپایی یک سایت یا سیستم گسترده در فواصل زیاد (در حد چندین کلیومتر) را بر عهده دارد. در یک سیستم اسکادا اتاق کنترل می‌تواند بر پایهٔ داده‌های بدست‌آمده دستورهای لازم را صادر کند. همچنین این داده‌ها در یک سیستم ثبت اطلاعات یا سیستم مدیریت پایگاه داده ذخیره می‌شوند که معمولاً قابلیت ترسیم نمودار و تحلیل اطلاعات را هم دارد.سیستم‌های اسکادا برای مونیتور کردن یا کنترل فرایندهای شیمیایی، حمل و نقل، سیستم‌های آبرسانی شهری، کنترل تولید و توزیع انرژی الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای گسترده و توزیع یافته استفاده می‌شود


پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا

]]>
پاورپوینت کشاورزی پایدار 2019-10-31T08:16:11+01:00 2019-10-31T08:16:11+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1173 مجتبی صادقی پاورپوینت کشاورزی پایداربه تعداد 100 اسلاید در قالب ppt (قابل ویرایش)مناسب اساتید و ارائه دانشجویانشامل مباحث زیر می باشدتعریف کشاورزی پایدارتاریخچهدستیابی به کشاورزی پایدارنقش تحقیقات در کشاورزی پایدارتجارب کشاورزی پایدار در جهانخصویات کشاورزی پایدارتفاوت کشاورزی پایدار با کشاورزی فشردهخصوصیات کشاورزی پایداراجزای سیستم های پایدار  قسمت اول پایان جلسه پنجم – لطفا توجه نمایید اجزای سیستم های پایدار قسمت دوم در این مجموعه نمی باشدپاورپوینت کشاورزی پایدا پاورپوینت کشاورزی پایدار

به تعداد 100 اسلاید در قالب ppt (قابل ویرایش)

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد

تعریف کشاورزی پایدار

تاریخچه

دستیابی به کشاورزی پایدار

نقش تحقیقات در کشاورزی پایدار

تجارب کشاورزی پایدار در جهان

خصویات کشاورزی پایدار

تفاوت کشاورزی پایدار با کشاورزی فشرده

خصوصیات کشاورزی پایدار

اجزای سیستم های پایدار  قسمت اول

 

پایان جلسه پنجم – لطفا توجه نمایید اجزای سیستم های پایدار قسمت دوم در این مجموعه نمی باشد


پاورپوینت کشاورزی پایدار

]]>
پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب 2019-10-31T08:15:05+01:00 2019-10-31T08:15:05+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1172 مجتبی صادقی پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آببه تعداد 55 صفحه pdfمقدمهفصل اول: مروری بر شبکه ی حسگرهای بی سیمشبکه ی حسگرهای بی سیمساختارکلی ارتباطی شبکه حسگرساختمان گرهمهم ترین ویژگی های عمومی شبکه های حسگرفصل دوم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آبچکیدهمقدمهخصوصیات محیط زیرآبشبکه های حسگر بی سیم زیرآبکاربردهای شبکه های حسگر زیرآبیفصل سوم: چالش ها و معماری شبکه های حسگر زیر آبمقدمهچالش هامعایب شبکه های حسگر زیرآبیچالش های طراحیمعماری مخابراتیشبکه های حسگر زیرآبی دو بعدیشبکه های حسگر زیرآبی سه بعدیشبکه های حسگ پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

به تعداد 55 صفحه pdf

مقدمه

فصل اول: مروری بر شبکه ی حسگرهای بی سیم

شبکه ی حسگرهای بی سیم

ساختارکلی ارتباطی شبکه حسگر

ساختمان گره

مهم ترین ویژگی های عمومی شبکه های حسگر

فصل دوم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

چکیده

مقدمه

خصوصیات محیط زیرآب

شبکه های حسگر بی سیم زیرآب

کاربردهای شبکه های حسگر زیرآبی

فصل سوم: چالش ها و معماری شبکه های حسگر زیر آب

مقدمه

چالش ها

معایب شبکه های حسگر زیرآبی

چالش های طراحی

معماری مخابراتی

شبکه های حسگر زیرآبی دو بعدی

شبکه های حسگر زیرآبی سه بعدی

شبکه های حسگر با وسایل زیرآبی خود مختار

مفاهیمی به منظور طراحی شبکه

فصل چهارم: مبانی انتشار صوتی

مبانی انتشار صوتی

لایه ی شبکه

پروتکل های واکنشی

پروتکل های کنشی

پروتکل های مسیریابی جغرافیایی

تفاوت شبکه های حسگر زیرآبی و زمینی

نتیجه گیری

پیوست

رادار سونار

منابع فارسی

منابع لاتین

امروزه استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به صورت فزاینده ای در حال رشد است. از آنجا که حسگرهای بی سیم قابلیت کارکرد در نواحی مختلف بدون نیاز به وجود زیرساخت ارتباطی را دارا می باشند. همچنین با توجه به وجود مرزهای آبی طولانی در کشورمان، شایسته است تا پژوهشی در این زمینه داشته باشیم. در فصل اول برآنیم تا مروری داشته باشیم بر حسگرهای بی سیم، و به ساختمان کلی گره بپردازیم. با توجه به مرزهای آبی کشورمان و همچنین اکتشاف منــابع زیرآبی، جمع آوری داده ها، ناوبری، نظارت بر سازه های زیرآبی و… در فصـــل دوم به خصوصیات محیط زیرآب، شبــــکه حســـگر بی سیم در زیرآب و کاربردهای آن مـــی پردازیم. در فصل سوم به چالش ها و معایب حسگرها در زیرآب پرداخته و با توجه به تفاوت های بسیار در نمونه های حسگر زمینی نسبت به نمونه های حسگر زیرآبی در کانال انتشار در زیرآب، در فصل چهارم به بهره گیری از مبانی انتشار صوتی در زیرآب می پردازیم. امیدواریم این پژوهش مورد توجه شما عزیزان واقع شود


پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

]]>
پروژه ربات مسیریاب (هفت سنسور) 2019-10-14T05:16:01+01:00 2019-10-14T05:16:01+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1171 مجتبی صادقی پروژه ربات مسیریاب (هفت سنسور)به تعداد 70 صفحه قابل ویرایش وردجهت دریافت درجه کاردانی رشته سخت افزار فهرست مطالبمقدمه 1فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 21-1- ربات 31-1-1- تعاریف ربات 41-1-2- علم رباتیک 61-1-3- مزایای رباتها 71-1-4- معایب رباتها 71-2- تاریخچه رباتها 81-3- دسته بندی رباتها 121-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 121-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا 131-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی 131-4- انواع رباتها 141-4-1- رب پروژه ربات مسیریاب (هفت سنسور)

به تعداد 70 صفحه قابل ویرایش ورد

جهت دریافت درجه کاردانی رشته سخت افزار

 

فهرست مطالب

 • مقدمه 1
 • فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 2
 • 1-1- ربات 3

1-1-1- تعاریف ربات 4

1-1-2- علم رباتیک 6

1-1-3- مزایای رباتها 7

1-1-4- معایب رباتها 7

 • 1-2- تاریخچه رباتها 8
 • 1-3- دسته بندی رباتها 12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا 13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی 13

 • 1-4- انواع رباتها 14

1-4-1- رباتهای متحرک 14

1-4-2- ربات همکار 15

1-4-3- نانوبات 16

 • 1-5- طبقه بندی رباتها 18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد 18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی 18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی 18

1-5-1-3- رباتهای نظامی 18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل 19 1-5-2-1- نسل اول 19

1-5-2-2- نسل دوم 19

1-5-2-3- نسل سوم 20

1-5-2-4- نسل چهارم 21

1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها231-5-3-1- سیستمهای الکتریکی23

1-5-3-2- موتورهای DC23

1-5-3-3- موتورهای AC24

 • فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25
 • 2-1- کاربرد رباتها 26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر 26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات27

2-1-3- ربات تعقیب خط 28

2-1-4- ربات حس کننده تماس29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما30

2-1-6- ربات پذیرش 31

 • 2-2- اجزاء اصلی یک ربات 32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر32

2-2-2- سنسورها 34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس34

2-2-2-2- سنسورهای القائی35

2-2-3- کنترلر 39

2-2-4- واحد تبدیل توان 41

2-2-4-1- موتور 41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها 42

2-2-5- محرک مفاصل 44

 • فصل سوم (ربات مسیریاب) 45
 • 3-1- ربات مسیریاب 46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور 47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب 49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور 57

 • منابع و ماخذ58


پروژه ربات مسیریاب هفت سنسور

]]>
جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safe 2019-10-14T05:15:31+01:00 2019-10-14T05:15:31+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1170 مجتبی صادقی جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safeبه تعداد 84 صفحه pdf فهرست مطالب:1 ترسیم و مدل سازی 32 اختصاص نکات تحلیلی 53 تعریف مصالح 84 حدس اولیه مقاطع 95 تعریف مقاطع 116 اختصاص مقاطع 117 بارگذاری 118 ترکیب بارها 179 تحلیل سازه 2911 کنترل تغییر مکان جانبی طبقات 3411 کنترل های طراحی و تیپ بندی 3512 کنترل نتایج طراحی 3813 تیپ بندی ستون ها 4414 دیوار برشی 5115 کنترل قابهای خمشی بدون دیوار برشی در سیستم دوگانه 5616 طراحی دستی 5717 طراحی فونداسیون 65جزوه تحلیل و طر جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safe

به تعداد 84 صفحه pdf

 

فهرست مطالب:
1 ترسیم و مدل سازی 3
2 اختصاص نکات تحلیلی 5
3 تعریف مصالح 8
4 حدس اولیه مقاطع 9
5 تعریف مقاطع 11
6 اختصاص مقاطع 11
7 بارگذاری 11
8 ترکیب بارها 17
9 تحلیل سازه 29
11 کنترل تغییر مکان جانبی طبقات 34
11 کنترل های طراحی و تیپ بندی 35
12 کنترل نتایج طراحی 38
13 تیپ بندی ستون ها 44
14 دیوار برشی 51
15 کنترل قابهای خمشی بدون دیوار برشی در سیستم دوگانه 56
16 طراحی دستی 57
17 طراحی فونداسیون 65


جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safe

]]>
Language Testing and Assessment An advanced resource book Glenn Fulcher and Fred Davidson 2019-10-14T05:14:58+01:00 2019-10-14T05:14:58+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1169 مجتبی صادقی Language Testing and AssessmentAn advanced resource bookGlenn Fulcher and Fred Davidson منبع درس آزمون سازی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی424 صفحه pdfلطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشدLanguage Testing and Assessment An advanced resource book Glenn Fulcher and Fred Davidson

Language Testing and Assessment

An advanced resource book

Glenn Fulcher and Fred Davidson

 

منبع درس آزمون سازی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

424 صفحه pdf

لطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد


Language Testing and Assessment An advanced resource book Glenn Fulcher and Fred Davidson

]]>
خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس تحلیل تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش عالی 2019-10-14T05:14:41+01:00 2019-10-14T05:14:41+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1168 مجتبی صادقی خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس تحلیل تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش عالیبه تعداد 17 صفحه ورد قابل ویرایشمناسب ارائه ، مطالعه و جمع بندی امتحان پایان ترمجزوه مدیریت ناب در آموزش عالی خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس تحلیل تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش عالی

به تعداد 17 صفحه ورد قابل ویرایش

مناسب ارائه ، مطالعه و جمع بندی امتحان پایان ترم

جزوه مدیریت ناب در آموزش عالی

]]>
جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر 2019-09-27T18:31:34+01:00 2019-09-27T18:31:34+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1167 مجتبی صادقی جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهربه تعداد 16 صفحه pdfمناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات مباحث مورد بحث در جزوهمفهوم خاورمیانهشاخص های سرمایه گذاریبررسی اوضاع سوریهقلمرو خاورمیانه در جنگ جهانی اولدلایل شکل گیری امپراطوری در خاورمیانهعوامل منازعه در کشورهای خاورمیانهپیامدهای وجود دولت های وابسته به نفتآمارهایی درباره خاورمیانهسابقه فرانسه در خاورمیانهبریتانیا و خاورمیانهفروپاشی امپراطوری شرقی بریتانیاسیاست بریتانیا در قبال مصرسیاست بریتانیا در قبال فلسطینسیاست جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر

به تعداد 16 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

مباحث مورد بحث در جزوه

مفهوم خاورمیانه

شاخص های سرمایه گذاری

بررسی اوضاع سوریه

قلمرو خاورمیانه در جنگ جهانی اول

دلایل شکل گیری امپراطوری در خاورمیانه

عوامل منازعه در کشورهای خاورمیانه

پیامدهای وجود دولت های وابسته به نفت

آمارهایی درباره خاورمیانه

سابقه فرانسه در خاورمیانه

بریتانیا و خاورمیانه

فروپاشی امپراطوری شرقی بریتانیا

سیاست بریتانیا در قبال مصر

سیاست بریتانیا در قبال فلسطین

سیاست بریتانیا در قبال ایران

نقش کشورهای قدرت مند و سیاست بین الملل در انقلاب ایران

سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه

جزوه درس خاورمیانه و روابط بین الملل دبیری مهر

]]>
پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی 2019-09-27T18:30:33+01:00 2019-09-27T18:30:33+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1166 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی – بصورت فصل به فصلمناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاریانواع اوراق بهاداربازارهای اوراق بهادارنحوه معامله اوراق بهادارمفاهیم ریسک و بازدهسهام عادیارزشیابی سهام عادیتئوری پرتفلیوتئوری بازار سرمایهبازارهای کارااندازه گیری پرتفلیوتجزیه و تحلیل اقتصاد / بازارتجزیه و تحلیل شرکتتجزیه و تحلیلی صنعتتجزیه و تحلیل شرکتتجزیه و تحلیل تکنیکی ( نموداری )برگ اختیار معامله ( برگ اختیار خرید یا فروش سهام پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی – بصورت فصل به فصل

مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری

 

مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری

انواع اوراق بهادار

بازارهای اوراق بهادار

نحوه معامله اوراق بهادار

مفاهیم ریسک و بازده

سهام عادی

ارزشیابی سهام عادی

تئوری پرتفلیو

تئوری بازار سرمایه

بازارهای کارا

اندازه گیری پرتفلیو

تجزیه و تحلیل اقتصاد / بازار

تجزیه و تحلیل شرکت

تجزیه و تحلیلی صنعت

تجزیه و تحلیل شرکت

تجزیه و تحلیل تکنیکی ( نموداری )

برگ اختیار معامله ( برگ اختیار خرید یا فروش سهام )

 

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی

]]>
خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان 2019-09-18T16:43:19+01:00 2019-09-18T16:43:19+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1165 مجتبی صادقی خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی به تعداد 34 صفحه pdfمقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب به تعداد 18 صفحه pdfو استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان حسابرسی- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( اهداف گزارشگری مالی )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( عناصر صورتهای مالی )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( واحد گزارشگر )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگرهای مالی با مقاصد عمومی )- استاندارد حسابداری بخش ع خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی به تعداد 34 صفحه pdf

مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب به تعداد 18 صفحه pdf

و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان حسابرسی

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( اهداف گزارشگری مالی )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( عناصر صورتهای مالی )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( واحد گزارشگر )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگرهای مالی با مقاصد عمومی )

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای ( مالیات و انقالات )

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4 درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5 داراییهای ثابت مشهود

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 موجودیها


خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان

]]>
تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر 2019-09-18T16:40:49+01:00 2019-09-18T16:40:49+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1164 مجتبی صادقی تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسرکارخانجات کشت و صنعت کوثرماتریس SWOT,SPACEبه تعداد 18 صفحه pdfمناسب دانشجویان مدیریت بازرگانی سطح ارشد - مدیریت استراتژیک پیشرفته ساختار شرکتقلمروچکیدهمقدمهبیان مسئلهاهمیت موضوعسوالات تحقیقمبانی نظریتحلیل و ماتریس هانتیجه گیریپرسشنامهتحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر

کارخانجات کشت و صنعت کوثر

ماتریس SWOT,SPACE

به تعداد 18 صفحه pdf

مناسب دانشجویان مدیریت بازرگانی سطح ارشد - مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

ساختار شرکت

قلمرو

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

مبانی نظری

تحلیل و ماتریس ها

نتیجه گیری

پرسشنامه


تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر

]]>
پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology 2019-09-18T16:40:36+01:00 2019-09-18T16:40:36+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1163 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل Blood_Pharmacologyبه تعداد 103 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویانجمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOODAgents Used in Anemias; Hematopoietic Growth FactorsAGENTS USED IN ANEMIASPharmacokineticsClinical PharmacologyClinical ToxicityAGENTS USED IN ANEMIAS:Vitamin B12AGENTS USED IN ANEMIAS:FOLIC ACIDHEMATOPOIETIC GROWTH FACTORSERYTHROPOIETINDrugs Used inCoagulation DisordersMechanism of blood clottingMechanism of blood پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology

به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان

جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOOD

Agents Used in Anemias; Hematopoietic Growth Factors

AGENTS USED IN ANEMIAS

Pharmacokinetics

Clinical Pharmacology

Clinical Toxicity

AGENTS USED IN ANEMIAS:
Vitamin B12

AGENTS USED IN ANEMIAS:
FOLIC ACID

HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

ERYTHROPOIETIN

Drugs Used in
Coagulation Disorders

Mechanism of blood clotting

Mechanism of blood coagulation

Fibrinolysis

ANTICOAGULANTS
Classification

ANTICOAGULANTS
Heparin

Mechanism and effects

Clinical uses

Toxicity

Direct Thrombin Inhibitors

Direct Oral Factor Xa inhibitors

Rivaroxaban and Apixaban

Warfarin

THROMBOLYTIC AGENTS

t-PA

ANTIPLATELET DRUGS

DRUGS USED IN BLEEDING DISORDERS

Vitamin K

Clotting Factors

Desmopressin

Antiplasmin Agents


پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology

]]>
نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی 2019-09-18T16:39:33+01:00 2019-09-18T16:39:33+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1162 مجتبی صادقی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلیInvestment analysis And Portfolio Managementبه تعداد 1191 صفحه pdfنسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

Investment analysis And Portfolio Management
به تعداد 1191 صفحه pdf


نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

]]>
پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی 2019-08-31T19:23:31+01:00 2019-08-31T19:23:31+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1161 مجتبی صادقی پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2ساسان مهرانی و غلامرضا کرمیبه تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب + جزوه سوالات 39 صفحه ایمناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2

ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

به تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب + جزوه سوالات 39 صفحه ای

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری

 

پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

]]>
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور 2019-08-31T19:22:35+01:00 2019-08-31T19:22:35+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1160 مجتبی صادقی جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفتهبر اساس کتاب دکتر عباسپورمخصوص دانشجویان ارشدمطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترمدست نویس دانشجویان کلاسدر 36 صفحه pdfجزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته

بر اساس کتاب دکتر عباسپور

مخصوص دانشجویان ارشد

مطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترم

دست نویس دانشجویان کلاس

در 36 صفحه pdf

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

]]>
نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C 2019-08-21T11:31:06+01:00 2019-08-21T11:31:06+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1159 مجتبی صادقی نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان Cبا پاسخ تشریحیبه تعداد 56 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات برنامه های سادهساختارهای شرطیحلقه هاحلقه های تو در توآرایه یک بعدیرشته هاآرایه دو بعدیپاسخ هانمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C

با پاسخ تشریحی

به تعداد 56 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

برنامه های ساده

ساختارهای شرطی

حلقه ها

حلقه های تو در تو

آرایه یک بعدی

رشته ها

آرایه دو بعدی

پاسخ ها


نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C

]]>
نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس 2019-08-21T11:30:50+01:00 2019-08-21T11:30:50+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1158 مجتبی صادقی نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس50 سوال با پاسخ تشریحیبه تعداد 13 صفحه قابل ویرایش وردمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحاناتنمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس

50 سوال با پاسخ تشریحی

به تعداد 13 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات


نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس

]]>
ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری 2019-08-21T11:30:34+01:00 2019-08-21T11:30:34+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1157 مجتبی صادقی ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیریJ.F.W Galyer & C.R Shotbolt ویرایش متریک (SI)205 صفحه pdfشامل موضوعات زیر می باشد:- خطاها در اندازه گیری- استفاده از امواج نور به عنوان استاندارد طول- اندازه گیری خطی- اندازه گیری زاویه ای و تقسیم مدور- حد و سنجه های حدی- اندازه گیری ماشین ابزار + ضمیمه- اندازه گیری چرخ دنده- اندازه گیری رزوه های پیچ- اندازه گیری پرداخت سطح- کنترل کیفیت آماری -کتاب شناسیترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری

J.F.W Galyer & C.R Shotbolt 

ویرایش متریک (SI)

205 صفحه pdfشامل موضوعات زیر می باشد:

- خطاها در اندازه گیری

- استفاده از امواج نور به عنوان استاندارد طول

- اندازه گیری خطی

- اندازه گیری زاویه ای و تقسیم مدور

- حد و سنجه های حدی

- اندازه گیری ماشین ابزار + ضمیمه

- اندازه گیری چرخ دنده

- اندازه گیری رزوه های پیچ

- اندازه گیری پرداخت سطح

- کنترل کیفیت آماری 

-کتاب شناسی


ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری

]]>
جزوه کامل آنالیز برداری 2019-08-10T16:42:01+01:00 2019-08-10T16:42:01+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1156 مجتبی صادقی جزوه کامل آنالیز برداریبه تعداد 78 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات بردار* تعریف* بردارهای یکه* جبر برداریالمان های دیفرانسیلی* المان طول* المان سطح* المان حجم* توزیع های پیوسته* نکات المان گیریحساب برداری* توابع برداریدستگاههای مختلف* متعامد* غیر متعامدجزوه کامل آنالیز برداری

جزوه کامل آنالیز برداری

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

بردار

* تعریف

* بردارهای یکه

* جبر برداری

المان های دیفرانسیلی

* المان طول

* المان سطح

* المان حجم

* توزیع های پیوسته

* نکات المان گیری

حساب برداری

* توابع برداری

دستگاههای مختلف

* متعامد

* غیر متعامد


جزوه کامل آنالیز برداری

]]>