وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.ir 2018-07-18T09:34:53+01:00 mihanblog.com پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین 2018-07-15T06:42:41+01:00 2018-07-15T06:42:41+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/985 مجتبی صادقی پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولینبه تعداد 78 صفحه pdfمناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر فهرست مقاله:مقدمهفصل تعاریف اولیهتعریف فناوری اطلاعاتتعریف معلولیتتاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولینفعالیت های انجام شده برای معلولانسخت افزارهای مخصوص نابینایاننرم افزار های مخصوص نابینایانسخت افزارهای مخصوص ناشنوایاننرم افزار های مخصوص ناشنوایانفعالیت های وب مخصوص ناشنوایانسخت افزارهای مخصوص معلولان جسمینرم افزار های مخصوص معلولان جسمیشهر الکترونیکی در خ پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر

 

فهرست مقاله:

مقدمه

فصل تعاریف اولیه

تعریف فناوری اطلاعات

تعریف معلولیت

تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولین

فعالیت های انجام شده برای معلولان

سخت افزارهای مخصوص نابینایان

نرم افزار های مخصوص نابینایان

سخت افزارهای مخصوص ناشنوایان

نرم افزار های مخصوص ناشنوایان

فعالیت های وب مخصوص ناشنوایان

سخت افزارهای مخصوص معلولان جسمی

نرم افزار های مخصوص معلولان جسمی

شهر الکترونیکی در خدمت معلولین

شهروند کم توان الکتریکی

آموزش الکترونیکی سرآغاز برابری آموزش افراد معلول در شهرهای الکترونیکی

ابزارهای آموزش الکترونیکی

مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولین

تجارت الکترونیک آغازی در خودباوری کم توانان درشهرهای الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی و خدمات آن برای معلولین

گردشگری و معلولین در شهر الکترونیک

مبانی توانمندسازی الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی

مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان

فراهم کردن فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

اقدامات صورت گرفته در این ضمینه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فصل تعاریف اولیه

صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان

لب تاب جدید نابینایان

صفحه نمایش بریل

دستگاه درشتنمای قدیمی

لب تاب با قابلیت خواندن متن

نرم افزار مخصوص ناشنوایان

و …

افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوری اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام برای فراهم کردن فضایی برای دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوری اطلاعات است. از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت این فناوری و گسترش فعالیت های کاربردی بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات برای آن ها در نظر گرفتن مواردی همچون : درک صحیح از امکانات و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها برای برنامه ریزی مناسب , طراحی و گسترش دادن محصولات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهای کمکی و آوانویس و سخت افزارها و محصولاتی که تکنیک های استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای افراد معلول در زمینه فیزیکی، شنیداری، گفتاری محیا می کنند , مفید می باشد.

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

]]>
پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک 2018-07-15T06:41:48+01:00 2018-07-15T06:41:48+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/984 مجتبی صادقی پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدکفهرست مقاله:گفتار اول: طرح پژوهشیمقدمهموضوع پژوهشبیان مسألهاهمیت و علتهای انتخاب موضوعهدفهای پژوهشپیشینه ی پژوهشفرضیه های پژوهشکاربردهای پژوهشقلمرو پژوهشروش و نوع پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهاگفتار دوم: ادبیات موضوعمبانی نظریمقدمهکیفیت خدماتپایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

فهرست مقاله:

گفتار اول: طرح پژوهشی

مقدمه

موضوع پژوهش

بیان مسأله

اهمیت و علتهای انتخاب موضوع

هدفهای پژوهش

پیشینه ی پژوهش

فرضیه های پژوهش

کاربردهای پژوهش

قلمرو پژوهش

روش و نوع پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

گفتار دوم: ادبیات موضوع

مبانی نظری

مقدمه

کیفیت خدمات


پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

]]>
پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی 2018-07-15T06:40:49+01:00 2018-07-15T06:40:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/983 مجتبی صادقی پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی110 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مقاله:تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق مقدمهبیان مسأله۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش۱-۳ اهداف تحقیق۱-۳-۱ هدف کلی۱-۳-۲ اهداف جزئی۱-۴ فرضیات تحقیق۱-۵ متغیرهای پژوهش۱-۶ قلمرو پژوهش۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم۱-۷-۱آموزش۱ -۷-۲ تفویض اختیار۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی۱-۷-۴ نگرشها۱-۷-۵ ایجاد انگیزه۱-۸ عملکردفصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱ منابع انسانی۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی۲-۲ توانمند پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مقاله:

تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه
بیان مسأله
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف کلی
۱-۳-۲ اهداف جزئی
۱-۴ فرضیات تحقیق
۱-۵ متغیرهای پژوهش
۱-۶ قلمرو پژوهش
۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم
۱-۷-۱آموزش
۱ -۷-۲ تفویض اختیار
۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی
۱-۷-۴ نگرشها
۱-۷-۵ ایجاد انگیزه
۱-۸ عملکرد
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ منابع انسانی
۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی
۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی
۲-۲ توانمندسازی
۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی
۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه
۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی
۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی
۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی
۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی
۲-۲-۷اصول توانمندسازی
۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی
۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش
۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش
۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی
۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها
۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش
۲-۲-۹-۲ انواع نگرش

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی،غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.


پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

]]>
پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی 2018-07-15T06:40:07+01:00 2018-07-15T06:40:07+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/982 مجتبی صادقی پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی126 صفحه pdf فهرست:چکیدهمقدمه بیان مسئلهضرورت انجام پژوهشفرضیه های پژوهشهدف تحقیقروش انجام تحقیقروش تحقیقجامعهنمونه ها تحقیقروش گرد آوری اطلاعات و داده هاتعاریف و مفاهیمفصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهادبیات تحقیقعوامل موثر بر فروش شرکتهاپایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

126 صفحه pdf

 

فهرست:

چکیده

مقدمه 

بیان مسئله

ضرورت انجام پژوهش

فرضیه های پژوهش

هدف تحقیق

روش انجام تحقیق

روش تحقیق

جامعه

نمونه ها تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

تعاریف و مفاهیم

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق

عوامل موثر بر فروش شرکتها

پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

]]>
بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران 2018-07-15T06:39:37+01:00 2018-07-15T06:39:37+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/981 مجتبی صادقی پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهرانرساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی86 صفحه ورد قابل ویرایشجوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخ پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

86 صفحه ورد قابل ویرایش

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.

امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .

بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .


بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

]]>
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن 2018-06-29T07:57:45+01:00 2018-06-29T07:57:45+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/979 مجتبی صادقی  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهنThe Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdfفایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید شامل مباحث زیر می باشد:•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان . •هشت خوان تحول . • چالش های اصلی هر خوان . • چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند . • تفاوت مدل : دیدن –  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

The Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen

 

به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf

فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید

 

شامل مباحث زیر می باشد:

•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .
 
•هشت خوان تحول .
 
• چالش های اصلی هر خوان .
 
• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .
 
• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول
 
 
فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات
 
فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان
 
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن
]]>
خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود 2018-06-29T07:57:29+01:00 2018-06-29T07:57:29+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/978 مجتبی صادقی خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سودبه تعداد 20 صفحه pdfمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحاناتاهمیت ثبات سود سهامعوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سودشکل های مختلف تقسیم سودمحدودیت های پرداخت سود سهامچرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستندو چندین عنوان دیگرخلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

به تعداد 20 صفحه pdf

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

اهمیت ثبات سود سهام

عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود

شکل های مختلف تقسیم سود

محدودیت های پرداخت سود سهام

چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند

و چندین عنوان دیگر

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

]]>
جزوه اقتصاد کلان 2018-06-29T07:57:15+01:00 2018-06-29T07:57:15+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/977 مجتبی صادقی جزوه اقتصاد کلان34 صفحه pdfجمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم سرفصل های این جزوهفصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادیفصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کلفصل سوم : تعادل در اقتصاد کلانفصل چهارم : تعادل بازار و کالاجزوه اقتصاد کلان جزوه اقتصاد کلان

34 صفحه pdf

جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم

 

سرفصل های این جزوه

فصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی

فصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کل

فصل سوم : تعادل در اقتصاد کلان

فصل چهارم : تعادل بازار و کالا

جزوه اقتصاد کلان

]]>
کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات 2018-06-29T07:56:57+01:00 2018-06-29T07:56:57+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/976 مجتبی صادقی  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایران ،توزیع درآمد های دولت، کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی، فقر چیست و خط فقر کدامست؟، معیارهای سنجش نقش دولت ،تفاوت عوارض و مالیات ،کشش عرضه و تقاضا، تقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خرد ،طبقه بندی یارانه ها، پولشویی چیست؟، حذف صفر از پول ملی ،انواع رانت ،حفره های دولت و…

 

 

کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات

]]>
جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات 2018-06-25T09:39:14+01:00 2018-06-25T09:39:14+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/975 مجتبی صادقی جزوه درس تئوری پیشرفته مخابراتبه تعداد 105 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات سرفصل های قابل طرح در این درسبخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتالنظریات اطلاعات و کاربرد آنهاانتقال داده ها در باند پایهمدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگسستم های چند حاملیگیرنده های اپتیم optimeجزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

به تعداد 105 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

سرفصل های قابل طرح در این درس

بخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتال

نظریات اطلاعات و کاربرد آنها

انتقال داده ها در باند پایه

مدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگ

سستم های چند حاملی

گیرنده های اپتیم optime


جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

]]>
کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور 2018-06-25T09:38:45+01:00 2018-06-25T09:38:45+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/974 مجتبی صادقی اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه هاارنست کوه-چارلز دسورناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهرانبه تعداد 550 صفحه pdfکتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها

ارنست کوه-چارلز دسور

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهران

به تعداد 550 صفحه pdf


کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

]]>
جزوه بهداشت عمومی 2018-06-25T09:38:23+01:00 2018-06-25T09:38:23+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/973 مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینتبه تعداد 45 اسلاید قایل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومیتعریف سلامت و بیماریعوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانهاعوامل موثر در پیدایش بیماریهاشاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه مهمترین شاخصهای بهداشتیتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگیشاخص سولیوانویژگی های کیفیت زندگیعوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانسسازمانهای بهداشت بین المللییونیسف (UNICEF)سازمان خواروبار جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی

تعریف سلامت و بیماری

عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها

عوامل موثر در پیدایش بیماریها

شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 

مهمترین شاخصهای بهداشتی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی

شاخص سولیوان

ویژگی های کیفیت زندگی

عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس

سازمانهای بهداشت بین المللی

یونیسف (UNICEF)

سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)

صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)

سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه

مشکلات بهداشت و درمان

مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران

مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن

سطوح مراقبت بهداشتی

PHC


جزوه بهداشت عمومی

]]>
جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ 2018-06-25T09:37:52+01:00 2018-06-25T09:37:52+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/972 مجتبی صادقی جزوه تئوری اطلاعات و کدینگمناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امنبه تعداد 76 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتالشمای کلی یک سیستم مخابراتیشرایط توضیح اجزاویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسستهکدینگ کانالروش ها و پارامترهای کدینگ کانالامنیت مخابراتتئوری اطلاعاتآنتروپی هاروش های هافمنسیگنالهای صوتیlpcفشرده سازهایس تصویررمزنگاری داده هامحرمانگیجانشینی و جایگشتیانواع رمزهاسیستم های رمزنگاری ترکیبیاحراز هویتتمامیت پیامامضای جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن

به تعداد 76 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتال

شمای کلی یک سیستم مخابراتی

شرایط توضیح اجزا

ویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسسته

کدینگ کانال

روش ها و پارامترهای کدینگ کانال

امنیت مخابرات

تئوری اطلاعات

آنتروپی ها

روش های هافمن

سیگنالهای صوتی

lpc

فشرده سازهایس تصویر

رمزنگاری داده ها

محرمانگی

جانشینی و جایگشتی

انواع رمزها

سیستم های رمزنگاری ترکیبی

احراز هویت

تمامیت پیام

امضای دیجیتال

کدینگ برای کنترل خطا

تئوری شانون

رسم کیفیت

پدیده آستانه

کدهای بلوکی

روش دی کدینگ

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

]]>
اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt 2018-06-24T08:13:33+01:00 2018-06-24T08:13:33+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/971 مجتبی صادقی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmtفایل اول vst  به تعداد 9 اسلاید به زبان اصلیفایل اول dmt به تعداد 19 اسلاید به زبان اصلی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt  اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt

فایل اول vst  به تعداد 9 اسلاید به زبان اصلی

فایل اول dmt به تعداد 19 اسلاید به زبان اصلی

 

اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt

 

]]>
UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu 2018-06-24T08:13:16+01:00 2018-06-24T08:13:16+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/970 مجتبی صادقی UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHINGFrom Method to PostmethodB. Kumaravadiveluمنبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجیارشد رشته آموزش زبان انگلیسی278 صفحه pdfلطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING

From Method to Postmethod

B. Kumaravadivelu

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی

ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

278 صفحه pdf

لطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد

 

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu


]]>
حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) 2018-06-21T07:22:39+01:00 2018-06-21T07:22:39+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/969 مجتبی صادقی حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)فصلهای 1 و 2 و 5 و 11 و 13 و 19با فرمت ورد حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)

فصلهای 1 و 2 و 5 و 11 و 13 و 19

با فرمت ورد

حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)

]]>
ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی 2018-06-21T07:20:41+01:00 2018-06-21T07:20:41+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/968 مجتبی صادقی ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمیانتشارات پیام نور190 صفحه pdf ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی

انتشارات پیام نور

190 صفحه pdf

ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی

]]>
مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 2018-06-21T07:19:16+01:00 2018-06-21T07:19:16+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/967 مجتبی صادقی مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایعبه تعداد 24 صفحه قابل ویرایش وردمقدمهبرخی از خصوصیات ویژه‌ی كاتالیزگرهااثر كاتالیزگرها در واكنشهای تعادلینقش كاتالیزگریكاتالیزگر و انرژی فعالسازی مسمومیت كاتالیزگرهابرخی از كاربردهای صنعتی كاتالیزگرهاآب به عنوان كاتالیزگرنفت خام و كاتالیزگرهاشكستن كاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خامبازسازی كاتالیزگریساخت كاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیكلو هگزانون در فاز گازیساخت و ارزیابی كاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور ك مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

به تعداد 24 صفحه قابل ویرایش ورد

مقدمه

برخی از خصوصیات ویژه‌ی كاتالیزگرها

اثر كاتالیزگرها در واكنشهای تعادلی

نقش كاتالیزگری

كاتالیزگر و انرژی فعالسازی

 

مسمومیت كاتالیزگرها

برخی از كاربردهای صنعتی كاتالیزگرها

آب به عنوان كاتالیزگر

نفت خام و كاتالیزگرها

شكستن كاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام

بازسازی كاتالیزگری

ساخت كاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیكلو هگزانون در فاز گازی

ساخت و ارزیابی كاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور كنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها

كارهای پژوهشی كه در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است

كوپلیمرهای پیوندی با استفاده از پلیمرها در پزشكی جهت انعقاد خون

دلایل آلودگی كاتالیست نیكل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی

از جمله ناخالصیهای موجود در روغن قبل از هیدروژناسیون

كربن‌زدایی به روش استخراج توسط حلال و گازیفیكاسیون

ساخت نوهی كاتالیزگر نفتی با استفاده از فن‌آوری نانو


مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

]]>
پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته 2018-06-21T07:18:39+01:00 2018-06-21T07:18:39+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/966 مجتبی صادقی پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفتهبه تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش به انضمام 11 صفحه چک لیست ورد چكیدهمقدمهظهور اندیشه‌های پسانوگرایانهپست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گراپست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرادگرگونیهای به وقوع پیوسته در پارا‌دایم‌های رشته‌های علمیمدیریت فرانوگراسازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگراتفاوتهای سازمانهای مدرن و پست‌مدرن در متغیرهای سازمانیمحورهای مطالعه رهبری فرانوینپاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته

به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش به انضمام 11 صفحه چک لیست ورد

 

چكیده

مقدمه

ظهور اندیشه‌های پسانوگرایانه

پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا

پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا

دگرگونیهای به وقوع پیوسته در پارا‌دایم‌های رشته‌های علمی

مدیریت فرانوگرا

سازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا

تفاوتهای سازمانهای مدرن و پست‌مدرن در متغیرهای سازمانی

محورهای مطالعه رهبری فرانوین


پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته

]]>
فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهر 2018-06-21T07:17:46+01:00 2018-06-21T07:17:46+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/965 مجتبی صادقی فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهربه تعداد 170 اسلاید قایل ویرایش چکیدهزنبور در طبیعتفلوچارتمراحل الگوریتمکاربردهاالگوریتم های جستجوپردازش تکاملیکرم شب تاب در طبیعت•مروری بر پدیده استعمار•مثالهایی تاریخی از پدیده استعمار•مفاهیم اولیه الگوریتم رقابت استعماری•شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری•مراحل مختلف الگوریتم رقابت استعماری•مثال•کاربردبهینه سازی ازدحام ذراتالگوریتم PSOمسئله کوله پشتیالگوریتم بهینه سازی فاختهروش زندگی و تخم گذاری فاختهالگوریتم بهینه سازی فاختهشیوه حل مسئله بهینه سازیپ فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهر

به تعداد 170 اسلاید قایل ویرایش

 

چکیده

زنبور در طبیعت

فلوچارت

مراحل الگوریتم

کاربردها

الگوریتم های جستجو

پردازش تکاملی

کرم شب تاب در طبیعت

•مروری بر پدیده استعمار

•مثالهایی تاریخی از پدیده استعمار

•مفاهیم اولیه الگوریتم رقابت استعماری

•شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری

•مراحل مختلف الگوریتم رقابت استعماری

•مثال

•کاربرد

بهینه سازی ازدحام ذرات

الگوریتم PSO

مسئله کوله پشتی

الگوریتم بهینه سازی فاخته

روش زندگی و تخم گذاری فاخته

الگوریتم بهینه سازی فاخته

شیوه حل مسئله بهینه سازی

پیاده سازی یک مثال کاربردی

فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهر

]]>
جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات 2018-06-21T07:16:12+01:00 2018-06-21T07:16:12+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/964 مجتبی صادقی جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات36 صفحه pdfبر اساس کتاب محمدرضا مهرگانویژه دانشجویان ارشد دانشگاه آزادجزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات

36 صفحه pdf

بر اساس کتاب محمدرضا مهرگان

ویژه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات

]]>
پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران 2018-06-12T09:35:20+01:00 2018-06-12T09:35:20+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/963 مجتبی صادقی پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایراندانشگاه آزاد اسلامی11 صفحه pdfمناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحاناتپاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران

پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

11 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات


پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران

]]>
جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ) 2018-06-12T09:34:31+01:00 2018-06-12T09:34:31+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/962 مجتبی صادقی جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )به تعداد 108 صفحه pdfمناسب استفاده در طول ترم و مرور سریع قبل از امتحان پایان ترمنظریه های مدیریت دولتیالگوی سنتی اداره امور عمومیمدیریت دولتی نوینخدمات دولتی نوینحکمرانی خوبدولت هوشمندسبک مدیریت آلمانیمقایسه سبک مدیریت آمریکا و ژاپندولت توسعه گرامدیریت در گوگلو …پیوست هاجزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )
جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )

به تعداد 108 صفحه pdf

مناسب استفاده در طول ترم و مرور سریع قبل از امتحان پایان ترم

نظریه های مدیریت دولتی

الگوی سنتی اداره امور عمومی

مدیریت دولتی نوین

خدمات دولتی نوین

حکمرانی خوب

دولت هوشمند

سبک مدیریت آلمانی

مقایسه سبک مدیریت آمریکا و ژاپن

دولت توسعه گرا

مدیریت در گوگل

و …

پیوست ها

جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )

]]>
خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی 2018-06-12T09:33:49+01:00 2018-06-12T09:33:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/961 مجتبی صادقی خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایراننوشته پروفسور رمضانیبه تعداد 27 صفحه pdf مربوط به درس سیاست خارجیخلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی

خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوشته پروفسور رمضانی

به تعداد 27 صفحه pdf مربوط به درس سیاست خارجی


خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی

]]>
پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار 2018-06-12T09:33:05+01:00 2018-06-12T09:33:05+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/960 مجتبی صادقی  پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیماربه تعداد 22 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجویانخشامل مباحث :حساسیت شغلی پزشکیتوانایی خداگونهاصول اخلاق روابط پزشک و بیمارصلاحیت علمی و عملی پزشکمهارتهای یک پزشکارتباط با همکاران حرفه ایاعتقادات بیمارروابط مالی پزشک و بیمار پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار  پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار


به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویانخ

شامل مباحث :

حساسیت شغلی پزشکی

توانایی خداگونه

اصول اخلاق روابط پزشک و بیمار

صلاحیت علمی و عملی پزشک

مهارتهای یک پزشک

ارتباط با همکاران حرفه ای

اعتقادات بیمار

روابط مالی پزشک و بیمار

 

پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار

]]>
خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد 2018-06-12T09:32:43+01:00 2018-06-12T09:32:43+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/959 مجتبی صادقی خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی رادبخش اول : Advanced Protection of Power System به تعداد 39 صفحه pdfبخش دوم : Advanced Distance protection به تعداد 32 صفحه pdfبخش سوم : Transmission Line protection به تعداد 17 صفحه pdfبخش چهارم : Load Shedding به تعداد 33 صفحه pdfبخش پنجم : Auto_Reclosing به تعداد 15 صفحه pdf خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد
بخش اول : Advanced Protection of Power System به تعداد 39 صفحه pdf

بخش دوم : Advanced Distance protection به تعداد 32 صفحه pdf

بخش سوم : Transmission Line protection به تعداد 17 صفحه pdf

بخش چهارم : Load Shedding به تعداد 33 صفحه pdf

بخش پنجم : Auto_Reclosing به تعداد 15 صفحه pdf

 

خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد

]]>
کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور 2018-06-12T09:32:25+01:00 2018-06-12T09:32:25+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/958 مجتبی صادقی  کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپورارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی و هنری154 صفحه pdf کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور  کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور


ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی و هنری

154 صفحه pdf

 

کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

]]>
جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ) 2018-06-12T09:31:54+01:00 2018-06-12T09:31:54+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/957 مجتبی صادقی  جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )به تعداد 108 صفحه pdfمناسب استفاده در طول ترم و مرور سریع قبل از امتحان پایان ترم نظریه های مدیریت دولتیالگوی سنتی اداره امور عمومیمدیریت دولتی نوینخدمات دولتی نوینحکمرانی خوبدولت هوشمندسبک مدیریت آلمانیمقایسه سبک مدیریت آمریکا و ژاپندولت توسعه گرامدیریت در گوگلو ...پیوست ها جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )  جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )


به تعداد 108 صفحه pdf

مناسب استفاده در طول ترم و مرور سریع قبل از امتحان پایان ترم نظریه های مدیریت دولتی

الگوی سنتی اداره امور عمومی

مدیریت دولتی نوین

خدمات دولتی نوین

حکمرانی خوب

دولت هوشمند

سبک مدیریت آلمانی

مقایسه سبک مدیریت آمریکا و ژاپن

دولت توسعه گرا

مدیریت در گوگل

و ...

پیوست ها

 

جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )

]]>
منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING 2018-06-12T09:30:57+01:00 2018-06-12T09:30:57+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/956 مجتبی صادقی  UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHINGFrom Method to PostmethodB. Kumaravadivelu منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی278 صفحه pdfلطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی  UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING

From Method to Postmethod
B. Kumaravadivelu 

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی 

ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

278 صفحه pdf

لطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد

 

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی

]]>
راهکاری برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال 2018-05-31T05:59:16+01:00 2018-05-31T05:59:16+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/955 مجتبی صادقی  با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم ، موج استرس در بین دانشجویان مشاهده میشود. امتحاناتی که برای بسیاری از آنان همانند یک کابوس است و خواب و خوراک راحت را از آنها میگیرد. در این مطلب قصد داریم شما را با دانلود فایل های دانشگاهی که میتواند امتحانات پایان ترم دانشجویان را یاری رسان باشد آشنا کنیم . تا در مدت زمان امتحانات نتایج بهتری کسب کنید.در سایت دانلود فایل های دانشگاهی شما می توانید به تفکیک موضوعی از قسمت های دانلود جزوات و کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته -  با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم ، موج استرس در بین دانشجویان مشاهده میشود. امتحاناتی که برای بسیاری از آنان همانند یک کابوس است و خواب و خوراک راحت را از آنها میگیرد. در این مطلب قصد داریم شما را با دانلود فایل های دانشگاهی که میتواند امتحانات پایان ترم دانشجویان را یاری رسان باشد آشنا کنیم . تا در مدت زمان امتحانات نتایج بهتری کسب کنید.

در سایت دانلود فایل های دانشگاهی شما می توانید به تفکیک موضوعی از قسمت های دانلود جزوات و کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته - پروژه - نمونه سوالات - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی - پاورپوینت و رسانه های آمورشی بهره لازم را ببرید. 

همچنین این سایت در همه سطوح تحصیلی کاردانی- کارشناسی - ارشد – دکتری برای دانشجویان برنامه ریزی خاصی دارد و جهت سهولت تفکیک موضوعی رشته به رشته برای شما در نظر گرفته شده است از جمله رشته های پر محتوا در سایت دانلود فایل های دانشگاهی می توان به مجموعه مدیریت - حسابداری - روانشناسی - علوم تربیتی - اللهیات و حقوق - فلسفه و منطق - علوم اجتماعی - اقتصاد - فنی و مهندسی - علوم پزشکی - کامپیوتر - تربیت بدنی و علوم ورزشی - کشاورزی و منابع طبیعی - ریاضی و آمار - زبان و ادبیات فارسی - زبان های خارجی - تاریخ و فرهنگ - جغرافیا و اقلیم شناسی - علوم سیاسی اشاره نمود.

دانشجویان محترم همچنین می توانید به  کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی دسترسی داشته باشید .

اگر برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال، بلکه برای امتحانات هم آماده خواهید بود. هدف انسان به منزله چراغی است که راه را به او نشان می دهد و آن را به مقصود می رساند. برنامه زمانبندی برای دوره امتحانات باید بسیار منطقی و اصولی باشد.

امید است این نوشتار یاری رسان شما باشد.

]]>