وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir 2018-11-12T21:18:13+01:00 mihanblog.com گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن ) 2018-11-08T22:37:41+01:00 2018-11-08T22:37:41+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1031 مجتبی صادقی گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )به تعداد 5 صفحه pdfهدف این آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب جامدات استگزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن ) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )

به تعداد 5 صفحه pdf

هدف این آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب جامدات است

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )

]]>
کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل 2018-11-08T22:37:03+01:00 2018-11-08T22:37:03+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1030 مجتبی صادقی کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائلفایل اول : جزوه دست نویس کلاسی دانشجو با کیفیت خوب به تعداد 68 صفحه pdfفایل دوم : حل المسائل به تعداد 348 صفحه pdfکتاب تحقیق در عملیات نوشته ی مختار بازارا ، یکی از مراجع اساسی و بنیادی تحقیق در عملیات و اساسا یک کتاب درسی است . دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت ، تحقیق در عملیات ، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ، ریاضی و سایر رشته ها می توانند از این اثر بهره ببرند .کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترج
کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل

فایل اول : جزوه دست نویس کلاسی دانشجو با کیفیت خوب به تعداد 68 صفحه pdf
فایل دوم : حل المسائل به تعداد 348 صفحه pdf

کتاب تحقیق در عملیات نوشته ی مختار بازارا ، یکی از مراجع اساسی و بنیادی تحقیق در عملیات و اساسا یک کتاب درسی است . دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت ، تحقیق در عملیات ، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ، ریاضی و سایر رشته ها می توانند از این اثر بهره ببرند .

کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل

]]>
کتاب نظریه حلقه و مدول 2018-11-08T22:36:31+01:00 2018-11-08T22:36:31+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1029 مجتبی صادقی قسمت اول : ازصفحه1-50قسمت دوم : ازصفحه51-100قسمت سوم : ازصفحه101-150قسمت چهارم : ازصفحه151-200قسمت پنجم : ازصفحه201-239 کتاب نظریه حلقه و مدول قسمت اول : ازصفحه1-50

قسمت دوم : ازصفحه51-100

قسمت سوم : ازصفحه101-150

قسمت چهارم : ازصفحه151-200

قسمت پنجم : ازصفحه201-239

کتاب نظریه حلقه و مدول

]]>
حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی 2018-11-08T22:35:41+01:00 2018-11-08T22:35:41+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1028 مجتبی صادقی حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلیبه تعداد 16 صفحه pdfتمرینات فصل دوم بخش بار - با پاسخ تشریحی دو مسئلهتمرینات فصل سوم بخش بار اقتصادی - با پاسخ تشریحی 11 مسئله حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

به تعداد 16 صفحه pdf


تمرینات فصل دوم بخش بار - با پاسخ تشریحی دو مسئله

تمرینات فصل سوم بخش بار اقتصادی - با پاسخ تشریحی 11 مسئله


حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

]]>
خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher 2018-11-08T22:34:58+01:00 2018-11-08T22:34:58+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1027 مجتبی صادقی خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usherبه تعداد 2 صفحه قابل ویرایش وردمناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی راوی داستان فرد بی‌نامی است که پس از دریافت نامه‌ای از رودریک آشر، دوست دوران کودکیش که در آن از نگرانی خود دربارهٔ سلامتیش سخن گفته و اینکه فکر می‌کند بیمار است چون دچار علایمی همچون اضطراب و حساسیت به نور، صدا و بو شده‌است به دیدن او می‌رود. در آنجا درمی‌یابد که مادلین، خواهر دوقلوی رودریک نیز بیمار است و به دلیل ابتلا به جمود عضلانی در حالتی همچون مرده به سر می‌برد.

خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher

به تعداد 2 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی

 

راوی داستان فرد بی‌نامی است که پس از دریافت نامه‌ای از رودریک آشر، دوست دوران کودکیش که در آن از نگرانی خود دربارهٔ سلامتیش سخن گفته و اینکه فکر می‌کند بیمار است چون دچار علایمی همچون اضطراب و حساسیت به نور، صدا و بو شده‌است به دیدن او می‌رود. در آنجا درمی‌یابد که مادلین، خواهر دوقلوی رودریک نیز بیمار است و به دلیل ابتلا به جمود عضلانی در حالتی همچون مرده به سر می‌برد.


خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher

]]>
کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل 2018-11-08T22:34:10+01:00 2018-11-08T22:34:10+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1026 مجتبی صادقی کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کاملزبان تخصصی مدیریت بازاریابیفایل کتاب 182 صفحه pdfفایل ترجمه 16 درس 92 صفحه pdfکتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

فایل کتاب 182 صفحه pdf

فایل ترجمه 16 درس 92 صفحه pdf

کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل

]]>
پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن 2018-10-23T09:32:57+01:00 2018-10-23T09:32:57+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1025 مجتبی صادقی پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آنبه تعداد 21 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان مفهوممدل های اندازه گیری محافظه کاریسنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدیسنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلامتعهدی غیرعملیاتیمدل گیولی و هاینسنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر ارزش بازارسنجش محافظه کاری برمبنای مدل باسوسنجش محافظه کاری برمبنای مدل بال و شیواکومارمدل بال و شیواکومارمشکلات مدلهای محاسبه ی محافظه کارینتیجه گیریپاورپوینت مح

پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن

به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

مفهوم

مدل های اندازه گیری محافظه کاری

سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی

سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلامتعهدی غیرعملیاتی

مدل گیولی و هاین

سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر ارزش بازار

سنجش محافظه کاری برمبنای مدل باسو

سنجش محافظه کاری برمبنای مدل بال و شیواکومار

مدل بال و شیواکومار

مشکلات مدلهای محاسبه ی محافظه کاری

نتیجه گیری


پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن

]]>
خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل 2018-10-23T09:23:20+01:00 2018-10-23T09:23:20+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1023 مجتبی صادقی خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیملبه تعداد 36 صفحه pdfمناسب اساتید و درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعیكتاب مقالاتی درباره ی دین گئورك زیمل در پنج بخش،یازده فصل و 315 صفحه میباشد. خلاقیت،قطعه ایبودن و تضاد سه ویژگی انسان در اندیشه زیمل است.در نگاه زیمل انسان موجودی خلاق و مملو از تضادهاست.زیمل انسان را موجودی میبیند كه دائما به دنبال فرافكنی(عینیت بخشی درونیات)است و از این طریق دنیای ممكن را میسازد خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل

به تعداد 36 صفحه pdf

مناسب اساتید و درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعی

كتاب مقالاتی درباره ی دین گئورك زیمل در پنج بخش،یازده فصل و 315 صفحه میباشد. خلاقیت،قطعه ای
بودن و تضاد سه ویژگی انسان در اندیشه زیمل است.در نگاه زیمل انسان موجودی خلاق و مملو از تضادهاست.زیمل انسان را موجودی میبیند كه دائما به دنبال فرافكنی(عینیت بخشی درونیات)است و از این طریق دنیای ممكن را میسازد

خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل

]]>
خدمات میزبانی هاست و دامنه 2018-10-18T08:22:08+01:00 2018-10-18T08:22:08+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1022 مجتبی صادقی خدمات میزبانی هاست و دامنهخدمات میزبانی بک آپ روزانه، هفتگی، ماهانه سرورهای قدرتمند پورت 100 و 1000 مگابیت ضد ویروس و دیوار آتش گارانتی بازگشت وجههاست لینوکسهاست ویندوزهاست cpanelهاست حرفه ایهاست لینوکس ایرانثبت دامنه ثبت آنلاین و فوری مالکیت 100% پنل اختصاصی بین المللی پنل اختصاصی ایرنیک ثبت بدون واسطه و مطمئنثبت دامنه ارزانکنترل پنل اختصاصیثبت آنلاین در ایرنیکثبت فوری دامینسرور مجازی منابع اختصاصی پنل Restart تحت وب سیستم عام
خدمات میزبانی هاست و دامنه
 •  بک آپ روزانه، هفتگی، ماهانه
 •  سرورهای قدرتمند
 •  پورت 100 و 1000 مگابیت
 •  ضد ویروس و دیوار آتش
 •  گارانتی بازگشت وجه


هاست لینوکس

هاست ویندوز

هاست cpanel

هاست حرفه ای

هاست لینوکس ایران

 •  ثبت آنلاین و فوری
 •  مالکیت 100%
 •  پنل اختصاصی بین المللی
 •  پنل اختصاصی ایرنیک
 •  ثبت بدون واسطه و مطمئن


ثبت دامنه ارزان

کنترل پنل اختصاصی

ثبت آنلاین در ایرنیک

ثبت فوری دامین

 •  منابع اختصاصی
 •  پنل Restart تحت وب
 •  سیستم عامل دلخواه
 •  پورت 1 گیگابیت
 •  دسترسی کامل (مدیر)


هاست پربازدید

هاست ارزان

هاست دانلود

هاست ایمیل

هاست دایرکت ادمین

 •  DNS اختصاصی
 •  بک آپ روزانه
 •  نمایندگی رایگان دامنه
 •  ضدویروس و دیوار آتش
 •  گارانتی بازگشت وجه


ریسلر لینوکس

ریسلر سی پنل

ریسلر directadmin

نمایندگی ثبت دامین
]]>
جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی 2018-10-18T05:31:24+01:00 2018-10-18T05:31:24+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1021 مجتبی صادقی جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدیفایل آموزشی 165 صفحه pdfفایل حل المسائل 48 صفحه pdfجزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی

جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی

فایل آموزشی 165 صفحه pdf

فایل حل المسائل 48 صفحه pdf


جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی

]]>
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی 2018-10-18T05:30:27+01:00 2018-10-18T05:30:27+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1020 مجتبی صادقی نظریه ھای جامعه شناسی ۲رشته علوم اجتماعینام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی271 صفحه اسلاید پی دی اف شدهفصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستیفصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادینفصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانهفصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتارینظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

نظریه ھای جامعه شناسی ۲
رشته علوم اجتماعی
نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

271 صفحه اسلاید پی دی اف شده

فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی
فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین
فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری


نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

]]>
خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک 2018-10-18T05:29:13+01:00 2018-10-18T05:29:13+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1019 مجتبی صادقی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیکدر 12 فصل جداگانه ( 42 صفحه بسیار کاربردی ) بصورت فایل پی دی اف این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد.چالش های مدیریتبیانیه ماموریتتحلیل محیطشزکت فراملیتیبیش بینی محیطیتجزیه و تحلیل محیط داخلیتدوین هدفهای بلند مدت و راهبردهای اصلیتجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های تک کسب و کارتجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های بزرگ با کسب و کار متعددعملیاتی کردن راهبردنهادینه کردن راهبردکنترل راهبردی و عملیاتیخلاص

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک

در 12 فصل جداگانه ( 42 صفحه بسیار کاربردی ) بصورت فایل پی دی اف

 

این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد.

چالش های مدیریت

بیانیه ماموریت

تحلیل محیط

شزکت فراملیتی

بیش بینی محیطی

تجزیه و تحلیل محیط داخلی

تدوین هدفهای بلند مدت و راهبردهای اصلی

تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های تک کسب و کار

تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های بزرگ با کسب و کار متعدد

عملیاتی کردن راهبرد

نهادینه کردن راهبرد

کنترل راهبردی و عملیاتی


خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک

]]>
پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان 2018-10-18T05:28:17+01:00 2018-10-18T05:28:17+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1018 مجتبی صادقی پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان – انتشارات پیام نور165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشدمناسب اساتید و ارائه دانشجو – برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریتفصل دوم : تكنیكهای بهینه یابیفصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطرهفصل چهارم : تقاضا و تخمین آنفصل پنجم : برآورد تقاضافصل ششم : نظریة تولیدفصل هفتم : نظریة هزینهفصل هشتم : ساختار بازارپاورپوینت كتاب اقتصاد م

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان – انتشارات پیام نور

165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.

عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشد

مناسب اساتید و ارائه دانشجو – برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم

 

فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت

فصل دوم : تكنیكهای بهینه یابی

فصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره

فصل چهارم : تقاضا و تخمین آن

فصل پنجم : برآورد تقاضا

فصل ششم : نظریة تولید

فصل هفتم : نظریة هزینه

فصل هشتم : ساختار بازار


پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

]]>
خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی 2018-10-18T05:27:28+01:00 2018-10-18T05:27:28+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1017 مجتبی صادقی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگترجمه دکتر علی اکبر فرهنگیبه تعداد 56 صفحه pdfمناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات سرفصل های این جزوهمقدمهبخش های صنعت رسانهروندهای موجود در محیط راهبردیهمگرایی و علل آنراهبرد در صنایع رسانه ایمدیریت تغییرات فناوریخلاقیت و نوآوریشناخت فرهنگ و راهبردساختار سازمانیرهبریتغییراتخلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ

ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی

به تعداد 56 صفحه pdf

مناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

سرفصل های این جزوه

مقدمه

بخش های صنعت رسانه

روندهای موجود در محیط راهبردی

همگرایی و علل آن

راهبرد در صنایع رسانه ای

مدیریت تغییرات فناوری

خلاقیت و نوآوری

شناخت فرهنگ و راهبرد

ساختار سازمانی

رهبری

تغییرات


خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی

]]>
آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کوین 2018-10-17T04:52:11+01:00 2018-10-17T04:52:11+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1016 مجتبی صادقی آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کویننحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)دوستان عزیز قبل از شروع کار و کسب بیت کوین رایگان با مرورگر کریپتوتب CryptoTab حتما تمام  این مطلب  رو مطالعه بفرمایید.تبدیل بیت کوین از کیف پول به ریال توسط چند سایت داخل ایران صورت میگیره و به سرعت برای شما تبدیل میکنن ، پس نگرانی از این بابت نداشته باشید.در

نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)


کسب-بیت-کوین-رایگان

نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)


کسب-بیت-کوین-رایگان

دوستان عزیز قبل از شروع کار و کسب بیت کوین رایگان با مرورگر کریپتوتب CryptoTab حتما تمام  این مطلب  رو مطالعه بفرمایید.

 1. تبدیل بیت کوین از کیف پول به ریال توسط چند سایت داخل ایران صورت میگیره و به سرعت برای شما تبدیل میکنن ، پس نگرانی از این بابت نداشته باشید.
 2. در این سیستم برخلاف خیلی از سیستم های دیگه به هیچ عنوان و در هیچ مرحله نیاز به پرداخت وجهی نیست. پس شما با سرمایه صفر هم به راحتی میتونید کار کنید.
 3. بیشترین سهم شما از درآمد و ماینینگ زیرمجموعه و تیم شما هست. پس سریعا شروع به جذب زیرمجموعه کنید تا درآمد خودتون رو چند برابر کنید
 4. این سیستم بیشترین بازدهی رو توسط مرورگر کریپتوتب CryptoTab داره و اپلیکشن و پلاگین های کروم و فایرفاکس این برنامه قابلیت ماینینگ کمتری داره؛ پس از مرورگر این برنامه که ۸ برابر بازدهی بیشتر داره استفاده کنید.
 5. استخراج بیت کوین توسط هر اپلیکیشن اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود و تنها وقت تلف کردن هست.
 6. استخراج با CryptoTab یک کار تیمی با همکاری زیر مجموعه های فعال هستش ؛ پس حتما باید شروع به جذب زیرمجموعه های فعال و علاقه مند کنید.
 7. این روش توسط عده زیادی از فعالان بیت کوین تایید شده و نگرانی بات واقی بودن یا نبودنش نداشته باشین.
 8. این تنها راه سریع ، رایگان و راحت کسب درآمد اینترنتی بدون داشتن هزینه هست.
 9. سرمایه شما فقط ۱ کامپیوتر هستش که باید داشته باشید.
 10. شما با جمع آوری عضو و تشکیل تیم استخراج به سرعت کسب درآمد میکنید.

نحوه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال

راه های زیادی برای جمع کردن عضو هست. مثلا با انتشار لینک خود در کانال ها و گروه ها و یا وبلاگ یا وبسایت ها همچنین آموزش های ویدیویی که میتونید در یوتوب یا آپارات قرار بدید.

آموزش ثبت نام در CryptoTab و نحوه کسب بیت کوین رایگان 

ابتدا کامپیوتر را روشن کرده و بعد از بالا امدن سیستم روی لینک زیر کلیک کنید و اینتر را بزنید:نکته بسیار مهم :

با سیستم کامپیوتر انجان بدید خیلی بهتره، با موبایل سرعت کمی داره اما می تونید انجام بدین.

پس از بازشدن لینک،وارد سایت CryptoTab شده و در وسط صفحه دکمه Download Cryptotab Browser را بزنید تا مرورگر دانلود شود.

کسب بیت کوین رایگان

مرورگر cryptotab را نصب کنید(کمی صبر کنید تا دانلود بشه).بعد از نصب سریع،مرورگر باز میشود.
توجه:شما باید حتما یک اکانت جیمیل داشته باشید.

گزینه sign in را در مرورگر بزنید

مرورگر cryptotab

 

در صفحه بعد ok,got it بزنید.

آموزش cryptotabدر صفحه بعد sign in بزنید.

کسب بیت کوین رایگان زیاد

در صفحه بعد start mining بزنید.

کسب بیت کوین رایگان با کریپتوتب

در صفحه بعد گزینه mining در پایین سمت چپ صفحه را تا max زیاد کنید.

کسب بیت کوین رایگان cryptotab

سپس سه خط بالای صفحه را کلیک کنید.

آموزش کسب بیت کوین رایگان

سپس به پایینتر بروید و گزینه login را بزنید.

نحوه کسب بیت کوین رایگان

در صفحه بعد گزینه google+ را بزنید.

ترفند کسب بیت کوین رایگان

در صفحه بعد اکانت جیمیل خود را انتخاب کنید.

راز کسب بیت کوین رایگان

 

در صفحه بعد گزینه allow را بزنید.

کسب درآمد از بیت کوین

به تب قبلی برگردید که در حال ماین کردن بیت کوین است.

کسب درآمد میلیونی از بیت کوین

سیستم خود را باز بگذارید و می توانید فقط مانیتور خود را خاموش کنید. ترجیحا سیستم بیشتر از ۵ ساعت متوالی روشن نباشد و بعد از آن یک ربع استراحت دهید.

مرورگر بطور خودکار و بدون نیاز به کاری از سمت شما ، از قدرت CPU شما برای حل معادلات ریاضی بلاک های بیت کوین استفاده میکند و در عوض به شما بیت کوین میدهد که می توانید آنرا بفروشید.

صفحه مرورگر را تا زمانیکه میخواهید استخراج کنید نبندید(در حالت Minimize مشکلی ندارد و می توانید کارهای دیگر خود را انجام دهید) بمحض بستن صفحه، استخراج متوقف و بیت کوین‌های شما ذخیره میشود تا زمانیکه دوباره مرورگر را فعال کنید و استخراج شروع شود.

 • رقم بیت کوین استخراج شده هر ۱۰ دقیقه یکبارآپدیت میشود.
 • تنها با یکبار لاگین شدن، همیشه لاگین هستید

توضیحات هر قسمت در صفحه ماین در شکل زیر توضیح داده شده:

کسب بیت کوین با ربات تلگرام

بهترین روش افزایش درآمد جذب زیر مجموعه هست چون با فعالیت آنها به درآمد شما هم اضافه میشود.
تا میتوانید با تبلیغات زیرمجموعه جذب کنید(در دیوار و شیپور، ایجاد کانال تلگرام، آپارات و یوتیوب، فرستادن لینک به دوستان تون و….).
کد معرف شما در تصویر زیر مشخص هست که از کجا باید بفرستید!

زیرمجموعه گیری را فراموش نکنید چون مهمترین اصل این روش از کسب درآمد هست. با زیر مجموعه گیری همه تیم و همه مجموعه به کسب درآمد می رسند. البته زیر مجموعه فعال. تا می توانید از روش های مختلف تبلیغ کنید…شعار این روش کسب درآمد: تبلیغ، تبلیغ و تبلیغ برای زیرمجموعه گیری فعال!!

رباتی هم برای کسب درآمد از بیت کوین وجود داره که با کلیک روی دکمه زیر می تونید واردش بشین، همچنین تمامی آموزش های لازم که در بالا گفته شد و بقیه آموزش ها در کانال زیر موجود هست.

]]>
نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه 2018-10-15T12:28:49+01:00 2018-10-15T12:28:49+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1015 مجتبی صادقی نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامهبه تعداد 66 سوال تشریحی به همراه پاسخ در  14 صفحه pdfمناسب جمع بندی امتحانات پایان ترمنمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه

نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه

به تعداد 66 سوال تشریحی به همراه پاسخ در  14 صفحه pdf

مناسب جمع بندی امتحانات پایان ترم


نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه

]]>
پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی 2018-10-15T12:28:02+01:00 2018-10-15T12:28:02+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1014 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدیبه تعداد 162 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین منبع مناسب برای مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات شامل فهرست زیر می باشد.مقدمه ( دیدگاه برنامه درسی چیست )دیدگاه رفتاریدیدگاه موضوعی و دیسیپلینیدیدگاه اجتماعیدیدگاه رشدگرادیدگاه فرآیند شناختیدیدگاه انسانگرایانهدیدگاه ماورای فردیفرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیرپاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

به تعداد 162 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین منبع مناسب برای مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

شامل فهرست زیر می باشد.

مقدمه ( دیدگاه برنامه درسی چیست )

دیدگاه رفتاری

دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی

دیدگاه اجتماعی

دیدگاه رشدگرا

دیدگاه فرآیند شناختی

دیدگاه انسانگرایانه

دیدگاه ماورای فردی

فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر


پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

]]>
متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده 2018-10-15T12:27:07+01:00 2018-10-15T12:27:07+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1013 مجتبی صادقی متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلرترجمه بهمن فروزندهبه تعداد 841 صفحه pdfبا کیفیت متوسط می باشد.متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

به تعداد 841 صفحه pdf

با کیفیت متوسط می باشد.

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

]]>
پاورپوینت هماتولوژی 2018-10-15T12:26:05+01:00 2018-10-15T12:26:05+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1012 مجتبی صادقی پاورپوینت هماتولوژیبه تعداد  103 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان شامل مباحث زیر می باشد.تاریخچه هماتولوژیوظایف خونخون شناسیمتابولیسم گلبول قرمزمتابولیسم هموگلوبینعوامل میل اتصال HBبه اکسیژنمیل اتصال HBبه O2همولیزبیماری های خونیآنمیفقر آهنویتامین هاهمولایتیک آنمیاتالاسمیداسی شکلپاورپوینت هماتولوژی پاورپوینت هماتولوژی

به تعداد  103 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

شامل مباحث زیر می باشد.

تاریخچه هماتولوژی

وظایف خون

خون شناسی

متابولیسم گلبول قرمز

متابولیسم هموگلوبین

عوامل میل اتصال HBبه اکسیژن

میل اتصال HBبه O2

همولیز

بیماری های خونی

آنمی

فقر آهن

ویتامین ها

همولایتیک آنمیا

تالاسمی

داسی شکل

پاورپوینت هماتولوژی

]]>
جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ 2018-10-15T12:24:19+01:00 2018-10-15T12:24:19+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1011 مجتبی صادقی جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغبه تعداد 30 صفحه pdfجزوه دستنویس دانشجو از مباحث کلاس شامل مباحثکلیاتلیبرالیسم اقتصادیاصل جبران خسارت استعمار کهن و نومعاهداتشرکت های چند ملیتیکنفرانس سازمان ملل متحدشرط التزامانواع تحریم هاماده 41 منشورسرمایه گذاریو ... مناسب مرور سریع و جمع بندی برای امتحاناتجزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ

به تعداد 30 صفحه pdf

جزوه دستنویس دانشجو از مباحث کلاس شامل مباحث

کلیات

لیبرالیسم اقتصادی

اصل جبران خسارت استعمار کهن و نو


معاهدات

شرکت های چند ملیتی

کنفرانس سازمان ملل متحد

شرط التزام

انواع تحریم ها

ماده 41 منشور

سرمایه گذاری

و ... 

مناسب مرور سریع و جمع بندی برای امتحانات

جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ

]]>
روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16 2018-10-15T12:23:39+01:00 2018-10-15T12:23:39+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1010 مجتبی صادقی روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 1690 صفحه pdfجزوه کامل و مرتب از طرف استاد روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16 روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16

90 صفحه pdf

جزوه کامل و مرتب از طرف استاد

روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16

]]>
السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی 2018-09-26T11:05:48+01:00 2018-09-26T11:05:48+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1009 مجتبی صادقی "السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی"(طنز در شعر دوره‌ی ممالیک)الدکتور نبیل راغببه تعداد 755 صفحه pdfمناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی "السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی"

(طنز در شعر دوره‌ی ممالیک)

الدکتور نبیل راغب

به تعداد 755 صفحه pdf

مناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب

السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی

]]>
برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم 2018-09-26T10:56:12+01:00 2018-09-26T10:56:12+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1008 مجتبی صادقی شامل سرفصل های زیر می باشد.فصل ۱: کلیات و مفاهیمفصل ۲: انواع داده هافصل ۳: توابع ورودی و خروجیفصل ۴: عبارت، دستور، عملگرفصل ۵: دستورهای کلیفصل ۶: توابع و کلاس حافظهفصل ۷: آرایه هافصل ۸: اشار هگرهافصل ۹: نوعهای تعریف شدهفصل ۱۰ : فایلهافصل ۱۱ : مطالب تکمیلیپاسخ خودآزماییهاآزمونهای کلیضمایمواژه نامة انگلیسی فارسی برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم شامل سرفصل های زیر می باشد.

فصل ۱: کلیات و مفاهیم

فصل ۲: انواع داده ها

فصل ۳: توابع ورودی و خروجی

فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر

فصل ۵: دستورهای کلی

فصل ۶: توابع و کلاس حافظه

فصل ۷: آرایه ها

فصل ۸: اشار هگرها

فصل ۹: نوعهای تعریف شده

فصل ۱۰ : فایلها

فصل ۱۱ : مطالب تکمیلی

پاسخ خودآزماییها

آزمونهای کلی

ضمایم

واژه نامة انگلیسی فارسی


برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم

]]>
خلاصه کتاب توسعه و تضاد 2018-09-26T10:55:33+01:00 2018-09-26T10:55:33+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1007 مجتبی صادقی خلاصه کتاب توسعه و تضادکوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایرانمولف فرامرز رفیع پوربه تعداد 11 صفحه pdf نابرابری اجتماعی درایرانبرخی از علل تشدید نابرابری درایرانفرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایرانپیامدھای با ارزش شدن ثروتشکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعهتئوری سکوت مارپیچحرکت تغییر ارزشھاتغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھاانحراف وفساد چرا دزدیھای کلان در قشر بالا اتفاق می افتد؟ھدف ادیاندرک و اثبات

خلاصه کتاب توسعه و تضاد

کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

مولف فرامرز رفیع پور

به تعداد 11 صفحه pdf

 

نابرابری اجتماعی درایران

برخی از علل تشدید نابرابری درایران

فرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایران

پیامدھای با ارزش شدن ثروت

شکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه

تئوری سکوت مارپیچ

حرکت تغییر ارزشھا

تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھا

انحراف وفساد 

چرا دزدیھای کلان در قشر بالا اتفاق می افتد؟

ھدف ادیان

درک و اثبات خداوند

روش اتصال و قالبھای فرھنگی - اجتماعی

عوامل مؤثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران

عوامل بیرونی مؤثر در تضعیف نقش دین

عوامل درونی سیستم مذھب کھ موجب تضعیف نقش آن در جامعھ شده است

رسالت جدید: نیاز بھ جھت گیری مجدد

ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن

ولع ارتقاء و سیستم آموزشی: ریل عقب افتادگی

حاشیه پیامد نابرابری: استبداد ، یک عنصر فرھنگی

چاپلوسی و تملق در نظام ھای استبدادی

پیچیدگی روابط اجتماعی و آشفتگی

کاھش انسجام اجتماعی

کاھش تمرکز انرژی احساسی


خلاصه کتاب توسعه و تضاد

]]>
جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات 2018-09-26T10:55:10+01:00 2018-09-26T10:55:10+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1006 مجتبی صادقی جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغاتبه همراه اسکن صفحات مهم کتاببه انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانیبه تعداد 27 صفحه pdfجزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

به همراه اسکن صفحات مهم کتاب

به انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانی

به تعداد 27 صفحه pdf


جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

]]>
جزوه درس محوطه سازی 2018-09-26T10:54:10+01:00 2018-09-26T10:54:10+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1005 مجتبی صادقی جزوه درس محوطه سازیبه تعداد 143 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی سرفصل های این جزوه آماده سازی محیط و محوطه سازیعملیات خاکیرو سازی مسیرها و معابرمشخصات هندسی مسیر ها - معابر - محوطه و پیاده روهاروشنایی محوطه و معابرفضای سبز محوطه و معابرزهکشی محوطهسیستم های جمع آوری فاضلابجزوه درس محوطه سازی جزوه درس محوطه سازی

به تعداد 143 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

 

سرفصل های این جزوه

 

آماده سازی محیط و محوطه سازی

عملیات خاکی

رو سازی مسیرها و معابر

مشخصات هندسی مسیر ها - معابر - محوطه و پیاده روها

روشنایی محوطه و معابر

فضای سبز محوطه و معابر

زهکشی محوطه

سیستم های جمع آوری فاضلاب


جزوه درس محوطه سازی

]]>
حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر 2018-09-26T10:52:34+01:00 2018-09-26T10:52:34+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1003 مجتبی صادقی حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزرOptical Fiber Communications by Gerd Keiser - 3rd Editionبه تعداد 116 صفحه pdf -توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

Optical Fiber Communications by Gerd Keiser - 3rd Edition

به تعداد 116 صفحه pdf -

توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.


حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

]]>
جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال 2018-09-26T10:51:48+01:00 2018-09-26T10:51:48+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1002 مجتبی صادقی جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوالمناسب دانشجویان کارشناسی ارشد معماریجزوه اول در قالب ورد به تعداد 33 صفحه قابل ویرایشجزوه دوم در قالب pdf  به تعداد 47 صفحه جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال

مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

جزوه اول در قالب ورد به تعداد 33 صفحه قابل ویرایش

جزوه دوم در قالب pdf  به تعداد 47 صفحه 


جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال

]]>
پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت 2018-09-17T08:28:52+01:00 2018-09-17T08:28:52+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1001 مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریتدر 73 اسلاید فابل ویرایشمناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فصل اول پیشگفتارفصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداریفصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شدهفصل چهارم مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شدهفصل پنجم روشهای برآورد اقلام بهای تمام شدهفصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سودفصل هفتم نسبت حاشیه ایمنیفصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولاتپاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

در 73 اسلاید فابل ویرایش

مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم

 

فصل اول پیشگفتار

فصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

فصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شده

فصل چهارم مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده

فصل پنجم روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده

فصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سود

فصل هفتم نسبت حاشیه ایمنی

فصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات


پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

]]>
جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور 2018-09-17T08:28:00+01:00 2018-09-17T08:28:00+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1000 مجتبی صادقی جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور23 صفحه pdf الگوی جاذبهقانون مزیت نسبیدیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارتنظریه مطلق آدام اسمیتنظریه مزیت نسبی ریکاردونظریه هزینه فرصتمنحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آنمنافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابتتعریف رابطه مبادلهنظریه معمول تجارت بین المللدلایل وجود هزینه های فرصت فزایندهتعادل قبل و بعد از تجارتمنافع ناشی از مبادله و تخصصعرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادلهتعادل عمومی یا کلیموجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلی

جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور

23 صفحه pdf

 

الگوی جاذبه

قانون مزیت نسبی

دیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارت

نظریه مطلق آدام اسمیت

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

نظریه هزینه فرصت

منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن

منافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابت

تعریف رابطه مبادله

نظریه معمول تجارت بین الملل

دلایل وجود هزینه های فرصت فزاینده

تعادل قبل و بعد از تجارت

منافع ناشی از مبادله و تخصص

عرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادله

تعادل عمومی یا کلی

موجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلین

وفور نسبی عوامل تولید و شکل منحنی امکانات تولید

تفسیر نمودار نظریه هکشور - اهلین

قضیه برابری قیمت عوامل تولید

معمای لئون تیف


جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور

]]>