وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://mojtabasadeqi.ir 2020-11-29T01:36:25+01:00 text/html 2020-11-22T17:55:04+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه ریخته گری فلزات http://mojtabasadeqi.ir/post/1246 <h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">جزوه ریخته گری فلزات</h2><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه ریخته گری فلزات استاد حمزه شاهرجبیان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد&nbsp;۱۲۱ صفحه&nbsp;در قالب فایل pdf&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">فهرست ها</h2><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">1. مروری بر تکنولوژی ریخته گری<br>٢. ریخته گری در ماسه<br>٣. ریخته گری دقیق<br>۴. دایکاست<br>۵. ریخته گری گریز از مرکز</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/709631/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه ریخته گری فلزات</a></span></h3> text/html 2020-11-22T17:54:25+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت مایندفولنس http://mojtabasadeqi.ir/post/1245 <h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت مایندفولنس</h3><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مایندفولنس چیست؟</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انواع مدیتیشن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ریلکسیشن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">افزایش بازدهی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فواید مایندفولنس</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ساختن ذهنی هوشیار</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">آگاه بودن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ویژگی های آگاهی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/708730/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B3/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت مایندفولنس</a></span></h3> text/html 2020-11-22T17:54:03+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی http://mojtabasadeqi.ir/post/1244 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل چهارم کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی + نمونه سوال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 90 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب دانشجویان رشته کامپیوتر</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مروری بر کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">برنامه های سازمان با فرد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تبلیغات بر خط</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">برنامه های سازمان با سازمان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تجارت الکترونیکی درون سازمانی و سازمان با کارکنان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی فرد با فرد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مسائل اخلاقی و قانونی در کسب و کار الکترونیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شکست ها و استراتژی های موفقیت</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تاکید می گردد توجه فرمایید این فایل فقط فصل چهارم پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی مبحث کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی + نمونه سوال می باشد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-96269-tejarat-elec.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی</a></h1> text/html 2020-11-22T17:53:27+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر http://mojtabasadeqi.ir/post/1243 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 32 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مقدمۀ مترجم:<br>وبر از نادرترین اندیشمندان سده های اخیر است که گسترۀ دید عمیقی داشته و حضور آرای وی در آثار جامعه شناسان مانند فوکو و هابرماس بارز است. زندگی علمی اش را با مطالعه حقوق آغاز کرد، در 1891 به استادی دانشگاه رسید. به تدریج به مطالعات جامعه شناختی گرایش یافت.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-96268--Economy-and-Society.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر</a></h1> text/html 2020-11-11T16:49:16+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی معرفی سایت فایل سرای دانشجوئی http://mojtabasadeqi.ir/post/1242 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;">دانشجوی محترم، به&nbsp;<a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">فایل سرای دانشجوئی</span></a>&nbsp;خوش آمدید. با هدف ارتقاء سطح علمی و ارائه خدمات آموزشی در خدمت شما هستیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;">امروزه فایل سرای دانشجوئی به یکی از سایت های پر مخاطب در گروه علمی و آموزشی در کشور تبدیل شده است. ارائه مقالات و جزوات ناب موجب شده است رضایت مخاطبان از این سایت به حداکثر برسد .</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;">تیم پشتیبانی ما با تلاش و پشتکار شبانه روزی در تلاش است. همواره مطالب این سایت را به روز نماید و نیاز شما را پوشش دهد. با ارائه مطالب خود غنی ساز ما باشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">لیست رشته های دانشگاهی</span></p><ul class="edd-taxonomy-widget" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: right; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(70, 72, 76); transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><li class="cat-item cat-item-24435" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font color="#6ac847" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; margin-bottom: 5px; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">اقتصاد</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24435" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; margin-bottom: 5px; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></span></li><li class="cat-item cat-item-24441" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">اللهیات و حقوق</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24441" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></span></li><li class="cat-item cat-item-24447" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">تاریخ و فرهنگ</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24447" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></span></li><li class="cat-item cat-item-24442" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">تربیت بدنی و علوم ورزشی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24442" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24448" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">جغرافیا و اقلیم شناسی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24448" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24432" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">حسابداری</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24432" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24438" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">روانشناسی</span></a></span></font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><font color="#46484c" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></span></font></p><ul class="edd-taxonomy-widget" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: right; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(70, 72, 76); transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><li class="cat-item cat-item-24445" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">ریاضی و آمار</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24445" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24440" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">زبان های خارجی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24440" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24446" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">زبان و ادبیات فارسی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24446" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24434" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">علوم اجتماعی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24434" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24439" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">مجموعه علوم پزشکی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24439" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24437" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">علوم تربیتی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24437" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24449" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">علوم سیاسی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24449" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24443" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">علوم کامپیوتر</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24443" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24433" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">فلسفه و منطق</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24433" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24436" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">مجموعه فنی و مهندسی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24436" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24444" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">کشاورزی و منابع طبیعی</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24444" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24431" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">مجموعه مدیریت</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24431" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(70, 72, 76); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: inherit; max-width: 100%; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></a></li><li class="cat-item cat-item-24450" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">مشترک همه رشته ها</span></a></span></font></li><li class="cat-item cat-item-24450" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-type: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; padding-right: 15px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; display: block; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://telegram.me/academicfiles" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 122, 184); background-color: transparent; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">عضویت در کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی</span></a></p> text/html 2020-11-11T14:03:53+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب روش های نمونه گیری 1 http://mojtabasadeqi.ir/post/1241 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت کامل کتاب روش های نمونه گیری 1</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مولف دکتر علی عمیدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب دانشجویان رشته آمار</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 141 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><a>فصل اول: کلیات</a></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><a>فصل دوم: نمونه گیری تصادفی ساده</a></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><a>فصل سوم: نمونه گیری با طبقه بندی</a></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><a>فصل چهارم: نمونه گیری با احتمال متغیر</a></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/708503/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-1/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت کامل کتاب روش های نمونه گیری 1</a></h3> text/html 2020-11-11T14:03:38+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه آناتومی اندام قسمت تحتانی http://mojtabasadeqi.ir/post/1240 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه آناتومی اندام قسمت تحتانی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 73 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و مرور سزیع و جمع بندی دانشجویان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه با مباحث زیر شروع شده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ناحیه ی ران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فاسیای سطحی ران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فاسیای عمقی ران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اجزای فاسیای لاتا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فاسیای غربالی یا کریبریفرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عضلات ناحیه ی ران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رباط پاتلا Ligament Patella</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عضله ی آرتیکولاریس ژنوس</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عضله پکتینئوس</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عضله ادوکتور ماگنوس</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عروق و اعصاب ناحیه قدامی و داخلی ران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">غلاف فمورال femoral sheath</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">و در نهایت با مباحث زیر به پایان می رسد .</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عروق و اعصاب کف پا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عصب پلنتار داخلی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">وریدهای اندام تحتانی – سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رتیناکولوم ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فیبولار رتیناکولوم ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-96118-Anatomy.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه آناتومی اندام قسمت تحتانی</a></h1> text/html 2020-10-28T14:41:13+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه فرآیند بافندگی بصورت دست نویس و کامل http://mojtabasadeqi.ir/post/1239 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه فرآیند بافندگی بصورت دست نویس و کامل</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بر اساس کتاب مکانیزم بافندگی حلقوی پودی دیوید اسپنسر</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">و کتاب بافندگی حلقوی پودی – گردباف چاندراسکای</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 90 صفحه pdf از 16 جلسه تدریس در طول ترم</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%a7/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه فرآیند بافندگی بصورت دست نویس و کامل</a></span></strong></p> text/html 2020-10-28T14:40:55+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه ایمونولوژی و واکسن http://mojtabasadeqi.ir/post/1238 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه ایمونولوژی و واکسن</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">استاد مرتضوی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فایل ارائه شده در کلاس در 35 صفحه بصورت pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شامل مباحث اصلی زیر می باشد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شرح انواع سیستم ایمنی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">اجزاء سیستم ایمنی ذاتی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">اجزاء سیستم ایمنی اکتسابی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایمنوپروفیلاکسی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایمنی سازی فعال</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایمینی سازی پاسیو</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه ایمونولوژی و واکسن</a></span></strong></p> text/html 2020-10-28T04:41:46+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل دستگاه تولید مثل http://mojtabasadeqi.ir/post/1237 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه کامل دستگاه تولید مثل</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مناسب دانشجویان رشته پزشکی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">در این فایل مباحث زیر موجود می باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه اول ایمونولوژی دستگاه تولید مثل به تعداد 10 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه دوم بیوشیمی دستگاه تولید مثل به تعداد 12 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه سوم فیزیولوژی1 دستگاه تولید مثل به تعداد 6 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه چهارم فیزیولوژی2 دستگاه تولید مثل به تعداد 6 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه پنجم فیزیولوژی3 دستگاه تولید مثل به تعداد 6 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه ششم فیزیولوژی4 دستگاه تولید مثل به تعداد 10 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه هفتم جنین شناسی دستگاه تولید مثل به تعداد 10 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه هشتم معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل زن به تعداد 4 صفحه pdf از مباحث کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-family: Tahoma; max-width: 100%; color: rgb(67, 52, 43); text-align: center; font-size: 1.063rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/705181/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه کامل دستگاه تولید مثل</font></a></h3> text/html 2020-10-28T04:41:33+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل حسابداری مالیاتی http://mojtabasadeqi.ir/post/1236 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه کامل حسابداری مالیاتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه دانش مالیاتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">به تعداد 110 صفحه pdf</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">آنچه خواهید خواهد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">بخش 1 جزوه دانش مالیاتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">بخش 2 چند پرسش و سوال</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">بخش 3&nbsp;سوالات چهار جوابی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">بخش 4 مسائل حل شده</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">بخش 5 مسائلی برای حل در کلاس</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-family: Tahoma; max-width: 100%; color: rgb(67, 52, 43); text-align: center; font-size: 1.25rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-96032-hesabdarymaleati.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه کامل حسابداری مالیاتی</font></a></h1> text/html 2020-10-28T04:41:01+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه دکتر سپیده حبیب http://mojtabasadeqi.ir/post/1235 <h2 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 2rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; font-size: 1.125rem !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه دکتر سپیده حبیب</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">انتشارات نی منتشر کرد:<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">کتاب روان‏ درمانى اگزیستانسیال هم راهنمایى براى درمان گران است و هم نوعى درمان به‏ شمار مى‏ رود: هرکس که آن را بخواند، عمیقاً تحت تأثیر قرار مى‏ گیرد و خردمندتر مى‏ شود انگار چندین ساعت به گفت‏ وگو با کسى نشسته که عزمش را براى عبور از ژرف‏ ترین مشکلات بشرى جزم کرده است. داستایفسکى، تولستوى، کافکا، سارتر، کامو و بسیارى دیگر با نویسنده هم‏ آوا شده‏ اند تا از دلواپسى‏ هاى غایى بشر بگویند.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مخاطبان اصلى کتاب، دانشجویان و روان‏ درمان گران بالینى‏ اند ولى به‏ دلیل سبک قابل فهم و عارى از اصطلاحات تخصصى‏ اش، براى خواننده‏ ى معمولى نیز قابل درک و بسیار جذاب است. یالوم پس از نوشتن این کتاب و براى بسط نظریه اگزیستانسیال بود که به ابزار داستان روى آورد و آثارى چون و نیچه گریه کرد... و مامان و معنى زندگى را خلق کرد. او خود روان‏ درمانى اگزیستانسیال را کتاب مرجع تمامى آثارى دانسته که پس از آن به رشته تحریر درآورده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه دکتر سپیده حبیب</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مترجم: سپیده حبیب (پیشنهاد کاربران)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">تعداد صفحه‌ها: ۷۱۷ صفحه</font></p></h2><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-family: Tahoma; max-width: 100%; color: rgb(67, 52, 43); text-align: center; font-size: 1.063rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/707668/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه دکتر سپیده حبیب</font></a></h3> text/html 2020-10-28T04:40:35+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال http://mojtabasadeqi.ir/post/1234 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">به تعداد 45 صفحه pdf</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">تعریف مهندسی نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مشکلات کنونی نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">ویژگی های نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">فرآیند نرم افزار چیست؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">ضوابط ارزیابی نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مراحل فرآیند مهندسی نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">فعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مدل آبشاری</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مشکلات مدل آبشاری</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مدل نمونه سازی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مدل حلزونی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">Win Win مدل حلزونی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مدل روش های رسمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">ابزارهای نسل چهارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">فرآیند مدل سازی یکنواخت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">صحت سنجی سیستم&nbsp;&nbsp;System Verification</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">مراحل اجرای&nbsp;Model Ckecking</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">Transition Systems</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(67, 52, 43); line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">&nbsp;</font></p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-family: Tahoma; max-width: 100%; color: rgb(67, 52, 43); text-align: center; font-size: 1.25rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univerfiles.fileina.com/product-96033-formal.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال</font></a></h1> text/html 2020-10-24T16:27:28+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه روش های رسمی در مهندسی نرم افزار http://mojtabasadeqi.ir/post/1233 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">جزوه روش های رسمی در مهندسی نرم افزار و نمونه سوال</strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 45 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">تعریف مهندسی نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مشكلات كنونی نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ویژگی های نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فرآیند نرم افزار چیست؟</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ضوابط ارزیابی نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مراحل فرآیند مهندسی نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدل آبشاری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مشكلات مدل آبشاری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدل نمونه سازی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدل حلزونی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Win Win مدل حلزونی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدل روش های رسمی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ابزارهای نسل چهارم</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فرآیند مدل سازی یكنواخت</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">صحت سنجی سیستم&nbsp;&nbsp;System Verification</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مراحل اجرای&nbsp;Model Ckecking</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Transition Systems</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه روش های رسمی در مهندسی نرم افزار</a></strong></span></p> text/html 2020-10-24T16:27:05+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل حسابداری مالیاتی http://mojtabasadeqi.ir/post/1232 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">جزوه کامل حسابداری مالیاتی</strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه دانش مالیاتی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 110 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">آنچه خواهید خواهد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بخش 1 جزوه دانش مالیاتی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بخش 2 چند پرسش و سوال</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بخش 3&nbsp;سوالات چهار جوابی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بخش 4 مسائل حل شده</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بخش 5 مسائلی برای حل در کلاس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه کامل حسابداری مالیاتی</a></span></strong></p> text/html 2020-10-14T05:49:15+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه زیست مولکولی پیشرفته http://mojtabasadeqi.ir/post/1230 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه زیست مولکولی پیشرفته<br><br>به تعداد 100 صفحه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس<br><br>جروه با مباحث زیر شروع می شود.<br><br>همانند سازی dna<br><br>سه تفاوت عمده dna و rna<br><br>اشکال dna<br><br>و در نهایت با مباحث زیر به پایان میرسد.<br><br>پروژه تعیین توالی<br><br>مطالعات celegance<br><br>تکنیک serial analysis of gene expression</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/47149/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه زیست مولکولی پیشرفته</a></h2> text/html 2020-10-14T05:37:15+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی اطلس قارچ شناسی جامع ویژه دانشجویان گروه علوم ‍ پزشکی و دام پزشکی http://mojtabasadeqi.ir/post/1229 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اطلس قارچ شناسی جامع ویژه دانشجویان گروه علوم ‍ پزشکی و دام پزشکی<br><br>عکس از اسلاید های تهیه شده ی قارچ ها و توضیح مختصر برای هرقارچ<br><br>به همره پوینتر برای راهنمایی<br><br>تهیه و تنظیم دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی واحد کازرون<br><br>معرفی 48 گونه قارچ در 48 صفحه pdf<br><br>با حجم: 2.25 MB</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/48888/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%E2%80%8D-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">اطلس قارچ شناسی جامع ویژه دانشجویان گروه علوم ‍ پزشکی و دام پزشکی</a></h2> text/html 2020-10-14T05:36:48+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کاملترین جزوه تکنیک پالس http://mojtabasadeqi.ir/post/1228 <div class="txtfile" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><p>تکنیک پالس یکی از دروس رشته برق می باشد که به بررسی اسیلاتورها ، مولتی ویبراتورها ، سوئیچ ها و . . . می پردازد . مجموعه پیش رو مشتمل بر 3 جزوه بسیار مفید از درس تکنیک پالس می باشد که می تواند تسلط شما را بر این درس بیشتر نماید .<br>جزوه اول مربوط به درس تکنیک پالس دانشگاه علم و صنعت می باشد. این جزوه دارای 91 صفحه بوده و مربوط به کلاس های درس استاد آیت الهی می باشد .</p><p>جزوه دوم نیز مشتمل بر 65 صفحه است و مباحث اصلی تکنیک پالس را مورد بررسی قرار می دهد .</p><p>جزوه سوم توسط محمد جاوید پناه از داشنگاه فنی حرفه ای مرکز شهید رجایی تهران تهیه شده است . این جزوه دارای 53 صفحه بوده و مربوط به کلاس های درس مهندس امیر می باشد .</p><p>سرفصل های ارائه شده در این جزوه عبارتند از :</p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مقدمه ای بر تکنیک پالس و انواع شکل موج ها</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مدارات RC و نحوه تحلیل آنها</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">سوئیچ ها و خازن های تسریع</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مدارات اشمیت تریگر و مقایسه کننده ها</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مدارات مولتی ویبراتور</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مدارات IC 555</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">مدارات اسلاتور و نوسانگر</li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;">IC های اسیلاتور متداول</li></ul><p>&nbsp;</p><p>لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید.</p></div><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/705604/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3/" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">کاملترین جزوه تکنیک پالس</font></a></h3> text/html 2020-10-14T05:35:52+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه حقوق رسانه باقر انصاری http://mojtabasadeqi.ir/post/1227 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه حقوق رسانه باقر انصاری<br><br>کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل کاملتـریــن و بهتـریــن جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه<br><br>تالیف دکتر باقر انصاری همراه با جـدیـدتـریــن نمونه سوالات امتحانی با پاسخنامه می‌باشد که در قالب<br><br>فایل PDF بصورت زیبا و منظم تهیه و تنظیم شده است.<br><br><br>خلاصه کتاب حقوق رسانه دکتر باقر انصاری تایپ شده با فرمت PDF در حجم 87 صفحه<br><br>جزوه دستنویس دانشجو از مباحث مهم درس حقوق رسانه در حجم 48 صفحه<br><br>جزوه دستنویس دیگری از این درس در حجم 21 صفحه<br><br>125سوال تستی و تالیفی “حقوق رسانه”براساس کتاب باقر انصاری با پاسخنامه<br><br>نمونه سوالات پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با کد درس 1223248<br><br><br></p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/48890/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">جزوه حقوق رسانه باقر انصاری</font></a></h2><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><br>فهرست مطالب جزوه حقوق رسانه :<br><br>فصل اول: مبانی 5<br><br>ویژگی قواعد حقوقی 6<br><br>1. عام و کلی بودن 6<br><br>2. الزام آور بودن 6<br><br>3. داشتن ضمانت اجرا 7<br><br>4. اجتماعی بودن 8<br><br>5. استمرار 8<br><br>اهداف قواعد حقوق 8<br><br>نظریه اول- اصالت فرد 9<br><br>نظریه دوم :اصالت جمع 10<br><br>تقسیمات و شاخه های علم حقوق : 12<br><br>معیار اول :بر اساس منشاء پیدایی و ایجاد مقررات حقوقی 12<br><br>معیار دوم از جهت رابطه: 13<br><br>معیار سوم از جهت قلمرو اجرایی: 15<br><br>رابطه حقوق با اخلاق و مذهب 15<br><br>سلسله مراتب قوانین 17<br><br>قانون: 17<br><br>الف- قانون اساسی 19<br><br>ب :قوانین عادی 20<br><br>ج .مقررات دولتی 21<br><br>فصل دوم: قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران 23<br><br>اولین قانون اساسی: 23<br><br>دومین قانون اساسی: 24<br><br>فصل سوم: حقوق فرهنگی 25<br><br>ویژگی های حقوق فرهنگی 25<br><br>اهمیت و نقش حقوق فرهنگی : 26<br><br>حقوق مالکیت فکری(معنوی27<br><br>ارکان حقوق مالکیت فکری: 28<br><br>ارکان حقوقی مالکیت ادبی و هنری 29<br><br>الف- حق معنوی 29<br><br>ب- حق مادی: 30<br><br>ویژگیهای حقوق مالی: 30<br><br>دلائل کشورها برای حمایت از مالکیت فکری: 31<br><br>حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قوانین بین المللی 31<br><br>کنوانسیون برن 31<br><br>ـ کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف» کپی رایت « ـ 34<br><br>کنوانسیون رم : 35<br><br>موافقتنامه تریپس 36<br><br>فصل چهارم: حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران 38<br><br>آثار و اشخاص مورد حمایت در قوانین داخلی موجود 41<br><br>ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی 44<br><br>فصل پنجم: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 50<br><br>مفهوم آزادی مطبوعات : 51<br><br>نظام انتشار مطبوعات 51<br><br>نظام انتشار مطبوعات در ایران 53<br><br>شرایط متقاضی اخذ امتیاز روزنامه 53<br><br>هیات نظارت بر مطبوعات 58<br><br>حدود مطبوعـات 59<br><br>جرائم مندرج در قانون مطبوعات 60<br><br>فصل ششم: انواع دادگاه ها در ایران 64<br><br>فصل هفتم: اصول حقوقی حاکم بر استفاده از اینترنت 68<br><br>پلیس و جرایم اینترنتی 68<br><br>فصل هشتم: ماهواره 70<br>ماهواره ها و اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها : 70<br><br>ابعاد منفی ماهواره در حوزه حاکمیت ملی: 73<br><br>نظریه آزادی اطلاعات 77<br><br>قانون و آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83<br><br>قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83<br><br>آیین نامه اجرایی قانون 85</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/48890/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">جزوه حقوق رسانه باقر انصاری</font></a></h2> text/html 2020-10-14T05:24:48+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی ترجمه داستان Clay http://mojtabasadeqi.ir/post/1226 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><strong>ترجمه داستان Clay</strong><br><br>به تعداد 10 صفحه قابل ویرایش ورد<br><br>مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی<br><br>خانم مدیر به او اجازه داده بود که به محض تمام شدن عصرانه‏ی زن‏ها به مرخصی برود و ماریا «1» چشم انتظار مرخصی شبانه‏اش بود. آشپزخانه پاک و پاکیزه بود: آشپز گفت که عکس آدم روی پاتیل‏های بزرگ پیداست. آتش مطبوع و درخشان بود و روی یکی از میزهای کناری چهار نان کشمشی بزرگ بود. ظاهرا بریده نشده بود، ولی اگر نزدیک‏تر می‏رفتی می‏دیدی که به تکه‏های کلفت دراز و مساوی تقسیم شده است تا سر عصرانه توزیع شود. ماریا خودش آن‏ها را بریده بود.<br><br>ماریا به راستی آدم خیلی خیلی ریز نقشی بود، ولی بینی خیلی دراز و چانه‏ ی خیلی ...</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/48887/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-clay" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">ترجمه داستان Clay</font></a></p> text/html 2020-10-08T16:51:04+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی اطلس قارچ شناسی جامع http://mojtabasadeqi.ir/post/1225 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">اطلس قارچ شناسی جامع</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ویژه دانشجویان گروه علوم ‍ پزشکی و دام پزشکی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">عکس از اسلاید های تهیه شده ی قارچ ها و توضیح مختصر برای هرقارچ</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به همره پوینتر برای راهنمایی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">تهیه و تنظیم دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی واحد کازرون</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">معرفی 48 گونه قارچ در 48 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">با حجم: 2.25 MB</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">اطلس قارچ شناسی جامع</a></span></strong></p> text/html 2020-10-08T16:50:40+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی ترجمه داستان Clay http://mojtabasadeqi.ir/post/1224 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ترجمه داستان Clay</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 10 صفحه قابل ویرایش ورد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">خانم مدیر به او اجازه داده بود که به محض تمام شدن عصرانه‏ی زن‏ها به مرخصی برود و ماریا «1» چشم انتظار مرخصی شبانه‏اش بود. آشپزخانه پاک و پاکیزه بود: آشپز گفت که عکس آدم روی پاتیل‏های بزرگ پیداست. آتش مطبوع و درخشان بود و روی یکی از میزهای کناری چهار نان کشمشی بزرگ بود. ظاهرا بریده نشده بود، ولی اگر نزدیک‏تر می‏رفتی می‏دیدی که به تکه‏های کلفت دراز و مساوی تقسیم شده است تا سر عصرانه توزیع شود. ماریا خودش آن‏ها را بریده بود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ماریا به راستی آدم خیلی خیلی ریز نقشی بود، ولی بینی خیلی دراز و چانه‏ ی خیلی …</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-clay/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">ترجمه داستان Clay</a></strong></span></p> text/html 2020-09-30T05:18:22+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی معرفی سایت دانلود فایل های دانشگاهی http://mojtabasadeqi.ir/post/1223 <p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سلام</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">وقت تون بخیر</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دانشجوی محترم، به&nbsp;<a href="https://academicfiles.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong>فایل سرای دانشجوئی</strong></a>&nbsp;خوش آمدید.با هدف ارتقاء سطح علمی و ارائه خدمات آموزشی در خدمت شما هستیم. شما در سایت&nbsp;<strong>دانلود فایل های دانشگاهی</strong>&nbsp;هستید.</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جامعه دانشجویان اعتراف می کنند که&nbsp;<strong>فایل&nbsp;سرای دانشجوئی</strong>&nbsp;کمک شان کرده که جستجوی راحتی بین فایل های آموزشی و کاربردی داشته باشند و سریعاً فایل مورد نظر خودشان را پیدا و</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دانلود نمایند و هرگز دست خالی برنگردند.</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;"><strong>چطور فایل های درسی دانشگاهی را دانلود کنم؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بابت اینکه تا اینجای مطلب با من همراه بودید ازتون ممنونم. اجازه بدید که به شیرین‌ترین بخش ماجرا بپردازم. منظورم اینه که به این سوال جواب بدم که شما تو چه حیطه‌هایی میتونید از سایت فایل سرای دانشجوئی بهره بگیرید و فایل های درسی دانشگاهی را دانلود کنید.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">یکی از ویژگی‌هایی که سایت فایل سرای دانشجوئی داره جامعیت این سایت هست. یعنی شما در هر حیطه و موضوعی دنبال فایل مورد نظرتون باشید، میتونید به راحتی به سایت فایل سرای دانشجوئی رجوع کنید و به فایل هدف خودتون برسید.</p><h3 dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">جامعیت &nbsp;فایل سرای دانشجوئی&nbsp;!</h3><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">وقتی که حرف از جامعیت زده میشه اینه که یعنی دانشجوی هر رشته‌ای که باشید، با مراجعه به سایت فایل سرای دانشجوئی متوجه می‌شوید که شعار این سایت به درستی تعیین شده. اما موضوعاتی که تحت پوشش سایت فایل سرای دانشجوئی هست شامل چه مواردی است؟</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شما دنبال هر چیزی در زمینه دروس&nbsp;دانشجویی&nbsp;از مقاطع تحصیلی کاردانی،&nbsp;کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باشید مثلا دنبال فایل های درسی مربوط به رشته های علوم انسانی،&nbsp;<strong><a href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">رشته های علوم پزشکی</a>،</strong>&nbsp;رشته های علوم پایه،&nbsp;<a href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong>رشته های فنی و مهندسی</strong></a>&nbsp;و یا نرم‌افزارها،&nbsp;<strong><a href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">زبان های خارجی</a>،</strong>&nbsp;کارآفرینی، مطالب عمومی و کاربردی، کارآموزی، آموزش های&nbsp;<strong><a href="https://academicfiles.ir/downloads/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">کتاب های دانشگاهی</a>،&nbsp;<a href="https://academicfiles.ir/downloads/tag/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوات</a>،&nbsp;<a href="https://academicfiles.ir/downloads/tag/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">حل المسائل</a></strong>،&nbsp;<strong><a href="https://academicfiles.ir/downloads/tag/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت</a></strong>، پروپوزال ها و مقالات باشید حتما توی سایت&nbsp;<a href="https://academicfiles.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong>فایل سرای دانشجوئی</strong></a>&nbsp;پیدا خواهید کرد.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حالا شاید بپرسید که جامعیت فقط محدود به موضوعات رشته و دروس هست؟! جواب نه هست، چرا؟ چون که سایت دیتاجو جامعیت را درباره فایل های تحت پوشش خودش هم عملی کرده&nbsp;‌است. یعنی شما هر فایلی با هر نوع فرمتی که به دنبالش هستید را میتونید از سایت فایل سرای دانشجوئی پیدا کنید.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فرمت فایلی که جستجو می کنید شامل ورد&nbsp;(word)، پی دی اف&nbsp;(pdf)،&nbsp;پاورپوینت&nbsp;(ppt)می تونه باشه و از دسته‌بندی های متنوع فرمتی که وجود دارد می‌تونید به راحتی استفاده کنید.</p><p align="right" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;">فایل سرای دانشجوئی<strong>&nbsp;را به دوستان خود رایگان هدیه بدهید.</strong></span></h2><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تا یادم نرفته هم بگم،&nbsp;شما می تونید در&nbsp;<strong>تالار گفتگوی</strong>&nbsp;عضو بشید و &nbsp;پست‌ها و کامنت های مفیدشو ببینید و حتی رای بدهید.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">خوب، همانطور که می دونید دانش را باید به اشتراک گذاشت؟ همین حالا شما دانشی را نسبت به یک سایت حرفه‌ای فایل مختص دانشجویان بدست آوردید. حالا زمان اون هست که دانشتون</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">را با بقیه دوستان و هکلاسیهاتون به اشتراک بگذارید.&nbsp;<strong>فایل سرای دانشجوئی&nbsp;</strong>در&nbsp;رسانه شبکه های اجتماعی&nbsp;<a href="https://telegram.me/academicfiles" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong>تلگرام</strong></a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/academicfiles/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong>اینستا</strong></a>&nbsp;با آیدی academicfiles نیز فعال هست، به نظر منم حیف است</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">که سایتی که مشابه نداره و با جامعیت تمام موضوعات را تحت پوشش خودش قرار میده را به بقیه معرفی نکنید.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">از گذشته رسم و مرام ما ایرانی‌ها کمک به همنوعان خودمون بوده و در دنیا هم به این خصلت شهره هستیم، چطوره همین حالا با معرفی سایت فایل سرای دانشجوئی به هر کسی که فکر</p><p dir="RTL" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">میکنید، بهشون کمکی بکنید و کارشون را آسون تر کنید.</p> text/html 2020-09-27T14:25:09+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت نگاهی به مهمترین موانع کسب و کار http://mojtabasadeqi.ir/post/1222 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">پاورپوینت نگاهی به مهمترین موانع کسب و کار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(13, 71, 161); text-decoration-line: none;">پاورپوینت نگاهی به مهمترین موانع کسب و کار</a></strong></span></p> text/html 2020-09-27T14:24:50+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان http://mojtabasadeqi.ir/post/1221 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">علم و صنعت</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 81 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع آمادگی امتحانات</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">كاتاگوریها</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فانكتورها 1 (تابعگونها)</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ضرب و همضرب</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">تبدیلات طبیعی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">نظریه ی مدولها</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">همومورفیسمها (تبدیلات خطی)</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">زیر مدولها</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">حاصل جمع و حاصل جمع مستقیم</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدولهای خارج قسمتی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدولهای آزاد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ضرب تانسوری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدولهای پروژكتیو (تصویری) و انژكتیو (یكبه یك)</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مدولهای نوتری و آرتینی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">لمِ زورن و كاربرُد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایدهآلهای اول و اولیه</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان</a></strong></span></p> text/html 2020-09-09T23:08:28+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر http://mojtabasadeqi.ir/post/1220 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب درس مکاترونیک 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سه ارائه کلاسی با موضوعات</p><ol helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">بررسی انواع موتور های الکتریکی مناسب برای پروژه به تعداد 13 صفحه pdf (&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای dc /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای&nbsp;</span><span class="fontstyle2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">AC&nbsp;</span><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تک فا</span>&nbsp;و سه فاز /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای پله ای</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور قفسی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور سیم پیچی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">سرعت موتور آسنکرون /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">معیارهای انتخاب موتور</span>&nbsp;)</span></span></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">محاسبات تبدیل سرعت خطی {m/s} به دور بر دقیقه {rpm} به تعداد 7 صفحه pdf (<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">صورت مسئله</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل سرعت خطی به سرعت زاویه ای</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل رادیبن بر دقیقه به دور بر دقیقه</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مسبفت طی شده در یک دور غلتک</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">متراشی که در یک دقیقه پیموده می شود</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تعداد دور ورق گبلوانیسه در یک دقیقه</span>&nbsp;)<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">انواع دوربین های صنعتی و چگونگی انتخاب آنها به تعداد 13 صفحه pdf ( آشنایی با مفاهیم تصاویر برداری و ساختار دوربین ها / معرفی انواع دوربین های صنعتی / معرفی پارامترهای موثر در انتخاب دوربین / انتخاب دوربین مناسب با توجه به نوع مصرف )</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/703861/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</a></h3> text/html 2020-09-09T23:06:47+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C http://mojtabasadeqi.ir/post/1219 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">با پاسخ تشریحی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">به تعداد 56 صفحه pdf</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">برنامه های ساده</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">ساختارهای شرطی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه های تو در تو</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه یک بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">رشته ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه دو بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">پاسخ ها</span></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univer.nafisfile.com/file/48045/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-c" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</a></h2> text/html 2020-09-09T23:05:49+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه شیمی مواد غذایی 2 http://mojtabasadeqi.ir/post/1218 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">پروتئازها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">ویتامین ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">طعم مواد غذایی</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-95317-shimi-mavad-qazaei2.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</a></h1> text/html 2020-09-09T23:03:30+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر http://mojtabasadeqi.ir/post/1217 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب درس مکاترونیک 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سه ارائه کلاسی با موضوعات</p><ol helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">بررسی انواع موتور های الکتریکی مناسب برای پروژه به تعداد 13 صفحه pdf (&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای dc /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای&nbsp;</span><span class="fontstyle2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">AC&nbsp;</span><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تک فا</span>&nbsp;و سه فاز /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای پله ای</span>&nbsp; /<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور قفسی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور سیم پیچی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">سرعت موتور آسنکرون /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">معیارهای انتخاب موتور</span>&nbsp;)</span></span></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">محاسبات تبدیل سرعت خطی {m/s} به دور بر دقیقه {rpm} به تعداد 7 صفحه pdf (<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">صورت مسئله</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل سرعت خطی به سرعت زاویه ای</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل رادیبن بر دقیقه به دور بر دقیقه</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مسبفت طی شده در یک دور غلتک</span>&nbsp; /<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">متراشی که در یک دقیقه پیموده می شود</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تعداد دور ورق گبلوانیسه در یک دقیقه</span>&nbsp;)<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">انواع دوربین های صنعتی و چگونگی انتخاب آنها به تعداد 13 صفحه pdf ( آشنایی با مفاهیم تصاویر برداری و ساختار دوربین ها / معرفی انواع دوربین های صنعتی / معرفی پارامترهای موثر در انتخاب دوربین / انتخاب دوربین مناسب با توجه به نوع مصرف )</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/703860/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</a></h3> text/html 2020-09-09T23:03:05+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام http://mojtabasadeqi.ir/post/1216 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">(تشکیل خانواده ) تقریرات درس استاد آیت الله جواد حبیبی تبار</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">مناسب دانشجویان دکتری رشته مطالعات زنان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">به تعداد 185 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش اول نکاح و مباحث مربوط به آن در هشت فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">در خواستگاری / در قابلیت صحی برای ازدواج / در موانع نکاح / در شرایط صحت نکاح / در وکالت نکاح / در نکاح منقطع / در مهر / در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش دوم در رابطه با انحلال نکاح در دو فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">امکان فسخ نکاح / در طلاق</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش سوم در مباحث اولاد شامل سه فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">نسب / حضانت / ولایت</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 200, 71); text-decoration-line: none; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: center; transition: all 0.3s ease 0s; margin: 0px; padding: 12px 10px 14px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; width: 758.993px; height: auto; display: block;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</span></a></p>