پاورپوینت تدوین استانداردها از دیدگاه مسایل سیاسی

به تعداد 30 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری

 

مقدمه

تئوری‌ها

تئوری منافع عموم

تئوری گروه های ذینفع

تدوین استانداردها در كانادا

نكات قابل توجه در فرایند تدوین استانداردها

نقش كمیسیون اوراق بهادار اونتاریو(OSC)

وظایف كمیسیون اوراق بهادار از دیدگاه قانون

تدوین استاندارد ها در ایالات متحده

ساختار هیأت استاندارد های حسابداری مالی(FASB)

فرایند تدوین استانداردها

كمیسیون بورس و اوراق بهادار

تشکیل و هدف هیأت استاندارد های بین‌المللی‌حسابداری( (IASB

ساختار هیئت استانداردهای حسابداری مالی

اختیارات هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری

شاخص هایی برای تدوین یک استاندارد

سودمند بودن استاندارد از دیدگاه تصمیم گیری

تدوین استاندارد ها: جنبه های سیاسی

رابطه با تئوری‌های قانون

فرایند تدوین استاندارد در ایران

اعضا گروه تدوین استاندارد در ایران

مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری

دولت یا بخش خصوصی

نتیجه