دانلود یه دنیا فایل دانشجوئی
ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 16:14

ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو

به تعداد 9 صفحه قابل ویرایش وردقسمتی از متن و ترجمهTrue! --nervous --very, very dreadfully nervous I had been and am; but why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses --not destroyed --not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, am I mad? Hearken! and observe how healthily --how calmly I can tell you the whole story.

It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it was this! He had the eye of a vulture --a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood ran cold; and so by degrees --very gradually --I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.درسته!عصبی بودم، خیلی وحشتناک عصبی بودم و هستم . اما چرا می گویید دیوانه ام؟ بیماری حس هایم را قوی کرده بود تخریب ویا گنگ نکرده بود. ازهمه بیشتر حس شنیدن را. همه چیز آسمان و زمین را می شنیدم. چیزهای زیادی از جهنم می شنیدم. چطور می توانم دیوانه باشم؟ گوش کنید! و ببینید که چطور در سلامتی و آرامش می توانم کل داستان را برایتان تعریف کنم.
ممکن نیست بتوانم بگویم که چطور این فکر به ذهن ام رسید و شب و روزم را شکار کرد.
منظورخاصي نداشتم. خشم نبود. پیر مرد را دوست داشتم. هیچ وقت با من بد رفتاری نکرد. هیچوقت به من توهین نکرد.اشتیاقی به طلاهایش نداشتم. فکرکنم مسئله چشم اش بود! بله همین !
یکی از چشم هایش من را یاد لاشخور می انداخت. چشمی به رنگ آبی روشن با پرده ای نازک روی آن. هر وقت به من دوخته می شد خون ام یخ می زد. به تدریج تصمیم گرفتم او را بکشم تا برای همیشه از شر نگاه اش خلاص شوم.

 

ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو,
لغات مهم زبان(جزوه انگلیسی ارتباطات)
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 16:13

لغات مهم زبان(جزوه انگلیسی ارتباطات)

4 صفحه pdf

مترادف - متضاد بیش از 150 لغت مهم

 

لغات مهم زبان(جزوه انگلیسی ارتباطات)

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: لغات مهم زبان(جزوه انگلیسی ارتباطات),
جزوه استراتژی های مدیریت دانش
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 16:12

جزوه استراتژی های مدیریت دانش

دكتر علي ربيعي و دكتر محمد مهدي پرهيزگار

به تعداد 290 صفحه pdf

مناسب رشته مديريت فناوري اطلاعات مقطع ارشد

 

مقدمه
فصل اول
ضرورت مديريت دانش
تاريخچه مديريت دانش
فصل دوم
مفاهيم دانشي؛ داده، اطلاعات، دانش
روابط داده، اطلاعات، دانش
انواع دانش
دانش ضمني در برابر دانش تصريحي
ويژگي هاي دانش
مديريت دانش
مولفه هاي كليدي مديريت دانش
مزاياي مديريت دانش
سبكهاي مديريت دانش
زيرساخت ها و ابزارهاي مديريت دانش
ساختار

فرهنگ
سيستم پاداش غير مرتبط
ارتباطات غير رسمي
مديريت دانش و فرهنگ
فناوري اطلاعات
اثر تكنولوژي اطلاعات
فصل سوم
مدلهاي مديريت دانش
مدل هيسك
مدل مارك م مك الروي
مدل بك من
مدل هفت سي
مدل بكوونيز و ويليامز
مدل نوناكا و تاكوچي
مدل پايه ساختمان دانش
مدل بويست
مدل اودل و گرايسون
مدل 
6بعدي مديريت دانش
مدل ابوزيد
فصل چهارم
استراتژي
سير تكامل پارادايم استراتژي
استراتژي در برابر برنامه ريزي بلند مدت
برنامه ريزي عملياتي
دلايل عدم استفاده سازمان ها از رويكرد استراتژيك
مدلهاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك
مدل برنامه ريزي استراتژيك دانكن و همكاران
مدل برنامه ريزي استراتژيك فيليپس
مدل برنامه ريزي استراتژيك پيگلز و روجر
مدل برنامه ريزي استراتژيك ديويد
سطوح مديريت استراتژيك
چارچوب جامع تدوين استراتژي
فرايند انتخاب استراتژيك
چشم انداز
ماموريت
ارزش ها

محيط عمومي
محيط تخصصي
بررسي عوامل محيطي از ديدگاه تامپسون و استريكلند
سطوح مختلف استراتژي هاي سازمان
استراتژي هاي معمول در عمل از ديدگاه ديويد
استراتژي يكپارچه سازي
استراتژي تنوع گرايي
استراتژي تدافعي
استراتژي عمومي مايكل پورتر
استراتژي هاي تمركز
زنجيره ارزش
ابزارهاي اعمال فرايند عمومي برنامه ريزي استراتژيك
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
ماتريس ارزيابي عوامل رقابت
مدل تجزيه و تحليل 
SWOT
مدل چرخه عمر سازمان ها
مدل تجزيه و تحليل جنرال الكتريك

مدل تجزيه و تحليل داخلي و خارجي
مدل ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي
جنبه هاي فرهنگي به هنگام انتخاب استراتژي
استراتژي بازاريابي
استراتژي منابع انساني
استراتژي تحقيق و توسعه
فصل پنجم
طبقه بندي براساس دانش، ماتريس نوناكا و تاكوچي از انواع دانش
مدل فاصله اطلاعاتي بويست
طبقه بندي براساس فرايند كسب و كار
طبقه بندي براساس نتايج پاياني
ارتباط دادن و اتصال دانش و نتايج پاياني؛ استراتژي ذاك
رويكرد سنتز شده؛ طيف مديريت دانش باينري
بحث و گفتگو از طيف مديريت دانش
3ارزش مرتبط با مديريت دانش
محركهاي خارجي
رويكرد مهندسي دانش

رويكرد سنتز شده
برنامه ريزي مديريت دانش
نيازسنجي و ارزيابي سازمان
معماري دانش، كاركنان، فرايندها و فناوري ها
فصل ششم
تاريخچه و مفهوم كارت امتيازي متوازن
ديدگاه مالي
ديدگاه مشتري
ديدگاه فرايند داخلي
ديدگاه يادگيري و رشد
نقشه استراتژي
فصل هفتم
برنامه 
BSCاستراتژيك سايپا
پياده سازي مديريت دانش در مجتمع آلومينيوم

 

جزوه استراتژی های مدیریت دانش

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه استراتژی های مدیریت دانش,
جزوه فیزیک اشعه و نمونه سوال
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 16:10

جزوه فیزیک اشعه و نمونه سوال

جلسه اول: کاربرد پرتوها / گرایش های پزشکی هسته ای / سه مشخصه اتم / طبقه بندی هسته ها

جلسه دوم : پرتو زایی / اکتیو یته / امواج الکترو مغناطیس / مکانیسم تولید اشعه x / تابش ترمزی x /

جلسه سوم: اهداف برخورد پرتوها / ویژگی های پرتو بتا / راههای برخورد بتا با ماده / حفاظت گذاری بتا / پدیده چرنیکوف / ویژگی های پرتو آلفا / پدیده کامپیتون / تولید جفت

جلسه چهارم: X-Ray - منبع الکترون - آند - ژنراتورها - ریپل

جلسه پنجم: دستگاه های رادیولوژی - فیلتر - لایه نیمه کننده - کلیماتور - پرتوگیری پزشکی - پرامترهای شدت پرتوها - گریدها - کنتراست / فیلم

جلسه ششم: فیزیک ماموگرافی / اصول دستگاه های ماموگرافی / اجزا مختلف دستگاه های ماموگرافی / جنس فیلتر ها / کمپرسور / عوامل تاثیر گذار در کیفیت تصویرها / وضوح

جلسه هفتم: فلوروسکوپ / آهنگ دوز / روش های فلوروسکوپی / 4 دسته سیستم تصویر برداری / تجهیزات / سیستم کنترل خودکار روشنایی /

جلسه هشتم: CT scan / تفاوت سی تی با سایر روش ها / تومو گرافی / نحوه جمع آوری اطلاعات / 4 نسل دستگاه های CT / انواع دستگا ه های CT scan جدید / مزایا و معایب اسکنرهای چند اسلایسه / نویز ها به چند عامل بستگی دارد / کاهش ولتاژ / حفاظت در برابر پرتو /

جلسه نهم: اصول حفاظت و ایمنی در پرتو گیری شغلی / حفاظ و انتخاب درست / محاسبه حفاظت ضخامت / تیروئید بند / پرتونگار باردار / انواع پرتوگیری /

 

جزوه فیزیک اشعه و نمونه سوال

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه فیزیک اشعه و نمونه سوال,
لغات مهم زبان (جزوه انگلیسی ارتباطات)
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:53

لغات مهم زبان (جزوه انگلیسی ارتباطات)

4 صفحه pdf

مترادف - متضاد بیش از 150 لغت مهم

 

لغات مهم زبان (جزوه انگلیسی ارتباطات)

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: لغات مهم زبان (جزوه انگلیسی ارتباطات),
تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:52

تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين

مفهرس على العناوين الرئيسية
جامعة الإمام محمد بن سعود
1411 - 1991
عدد المجلدات: 10
الحجم (بالميجا): 68
نبذة عن الكتاب: - طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز

 

تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين,
جزوه استراتژی های مدیریت دانش
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:51

جزوه استراتژی های مدیریت دانش

دكتر علي ربيعي و دكتر محمد مهدي پرهيزگار

به تعداد 290 صفحه pdf

مناسب رشته مديريت فناوري اطلاعات مقطع ارشد

 

مقدمه
فصل اول
ضرورت مديريت دانش
تاريخچه مديريت دانش
فصل دوم
مفاهيم دانشي؛ داده، اطلاعات، دانش
روابط داده، اطلاعات، دانش
انواع دانش
دانش ضمني در برابر دانش تصريحي
ويژگي هاي دانش
مديريت دانش
مولفه هاي كليدي مديريت دانش
مزاياي مديريت دانش
سبكهاي مديريت دانش
زيرساخت ها و ابزارهاي مديريت دانش
ساختار
فرهنگ
سيستم پاداش غير مرتبط
ارتباطات غير رسمي
مديريت دانش و فرهنگ
فناوري اطلاعات
اثر تكنولوژي اطلاعات
فصل سوم
مدلهاي مديريت دانش
مدل هيسك
مدل مارك م مك الروي
مدل بك من
مدل هفت سي
مدل بكوونيز و ويليامز
مدل نوناكا و تاكوچي
مدل پايه ساختمان دانش
مدل بويست
مدل اودل و گرايسون
مدل 6بعدي مديريت دانش
مدل ابوزيد
فصل چهارم
استراتژي
سير تكامل پارادايم استراتژي
استراتژي در برابر برنامه ريزي بلند مدت
برنامه ريزي عملياتي
دلايل عدم استفاده سازمان ها از رويكرد استراتژيك
مدلهاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك
مدل برنامه ريزي استراتژيك دانكن و همكاران
مدل برنامه ريزي استراتژيك فيليپس
مدل برنامه ريزي استراتژيك پيگلز و روجر
مدل برنامه ريزي استراتژيك ديويد
سطوح مديريت استراتژيك
چارچوب جامع تدوين استراتژي
فرايند انتخاب استراتژيك
چشم انداز
ماموريت
ارزش ها
محيط عمومي
محيط تخصصي
بررسي عوامل محيطي از ديدگاه تامپسون و استريكلند
سطوح مختلف استراتژي هاي سازمان
استراتژي هاي معمول در عمل از ديدگاه ديويد
استراتژي يكپارچه سازي
استراتژي تنوع گرايي
استراتژي تدافعي
استراتژي عمومي مايكل پورتر
استراتژي هاي تمركز
زنجيره ارزش
ابزارهاي اعمال فرايند عمومي برنامه ريزي استراتژيك
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
ماتريس ارزيابي عوامل رقابت
مدل تجزيه و تحليل  SWOT
مدل چرخه عمر سازمان ها
مدل تجزيه و تحليل جنرال الكتريك
مدل تجزيه و تحليل داخلي و خارجي
مدل ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي
جنبه هاي فرهنگي به هنگام انتخاب استراتژي
استراتژي بازاريابي
استراتژي منابع انساني
استراتژي تحقيق و توسعه
فصل پنجم
طبقه بندي براساس دانش، ماتريس نوناكا و تاكوچي از انواع دانش
مدل فاصله اطلاعاتي بويست
طبقه بندي براساس فرايند كسب و كار
طبقه بندي براساس نتايج پاياني
ارتباط دادن و اتصال دانش و نتايج پاياني؛ استراتژي ذاك
رويكرد سنتز شده؛ طيف مديريت دانش باينري
بحث و گفتگو از طيف مديريت دانش
3ارزش مرتبط با مديريت دانش
محركهاي خارجي
رويكرد مهندسي دانش
رويكرد سنتز شده
برنامه ريزي مديريت دانش
نيازسنجي و ارزيابي سازمان
معماري دانش، كاركنان، فرايندها و فناوري ها
فصل ششم
تاريخچه و مفهوم كارت امتيازي متوازن
ديدگاه مالي
ديدگاه مشتري
ديدگاه فرايند داخلي
ديدگاه يادگيري و رشد
نقشه استراتژي
فصل هفتم
برنامه BSCاستراتژيك سايپا
پياده سازي مديريت دانش در مجتمع آلومينيوم

 

جزوه استراتژی های مدیریت دانش

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه استراتژی های مدیریت دانش,
ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:50

ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو

به تعداد 9 صفحه قابل ویرایش ورد

 

قسمتی از متن و ترجمه

 

True! --nervous --very, very dreadfully nervous I had been and am; but why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses --not destroyed --not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, am I mad? Hearken! and observe how healthily --how calmly I can tell you the whole story.

It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it was this! He had the eye of a vulture --a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood ran cold; and so by degrees --very gradually --I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.

 

درسته!عصبی بودم، خیلی وحشتناک عصبی بودم و هستم . اما چرا می گویید دیوانه ام؟ بیماری حس هایم را قوی کرده بود تخریب ویا گنگ نکرده بود. ازهمه بیشتر حس شنیدن را. همه چیز آسمان و زمین را می شنیدم. چیزهای زیادی از جهنم می شنیدم. چطور می توانم دیوانه باشم؟ گوش کنید! و ببینید که چطور در سلامتی و آرامش می توانم کل داستان را برایتان تعریف کنم.
ممکن نیست بتوانم بگویم که چطور این فکر به ذهن ام رسید و شب و روزم را شکار کرد.
منظورخاصي نداشتم. خشم نبود. پیر مرد را دوست داشتم. هیچ وقت با من بد رفتاری نکرد. هیچوقت به من توهین نکرد.اشتیاقی به طلاهایش نداشتم. فکرکنم مسئله چشم اش بود! بله همین !
یکی از چشم هایش من را یاد لاشخور می انداخت. چشمی به رنگ آبی روشن با پرده ای نازک روی آن. هر وقت به من دوخته می شد خون ام یخ می زد. به تدریج تصمیم گرفتم او را بکشم تا برای همیشه از شر نگاه اش خلاص شوم.

 

ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart اثر ادگار آلن پو,
جزوه درس طراحی و ساخت کامپایلرها
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:3

جزوه درس طراحی و ساخت کامپایلرها

به تعداد 49 صفحه pdf

 

مفاهيم اوليه

واژه یاب

تعریف ساختار یاب بصورت گراف

گراف عبارات ریاضي

یافتن آرگومانهاي دستورت آد ساز در Symbol Table

گراف عبارت شرطي

آرایه ها

 

جزوه درس طراحی و ساخت کامپایلرها

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه درس طراحی و ساخت کامپایلرها,
تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 15:2

تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين

مفهرس على العناوين الرئيسية
جامعة الإمام محمد بن سعود
1411 - 1991
عدد المجلدات: 10
الحجم (بالميجا): 68
نبذة عن الكتاب: - طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز

 

تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين,