دانلود یه دنیا فایل دانشجوئی
جزوه مباحث جاری درحسابداری
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 21:14

جزوه مباحث جاری درحسابداری

به تعداد 32 صفحه pdf

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

آنچه در این جزوه خواهید خواند :

حسابداری قرار داد های پیمانکاری

روش های شناخت درآمد در موسسات پیمانکار

روش درصد پیشرفت کار

روش کار تکمیل شده

مراحل اجرای طرح پیمانکاری

عملیات حسابداری واگذاری عملیات به پیمانکار

دریافت ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه

ثبت انعقاد قراداد

ثبت ابطال ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه

هزینه سربار

 

جزوه مباحث جاری درحسابداری

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه مباحث جاری درحسابداری,
جزوه کامل بیوشیمی عمومی
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 21:13

جزوه کامل بیوشیمی عمومی

به تعداد 167 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان علوم آزمایشگاهی- پرستاری – مامایی و دامپزشکی

 

آب ، اسید و باز و سیستم های بافری

ساختمان شیمیایی کربوهیدراتها

ساختمان شیمیایی لیپیدها

ساختمان شیمیایی پروتئن ها

ساختمان شیمیایی نئو کلئیک

آنزیم ها

ساختمان و عملکرد ویتامین

اصول متابولیسم و بیو انرژتیک

متابولیسم کربوهیدرات ها

اکسیداسیون هوازی

متابولیسم لیپیدها

متابولیسم آمینو اسیدها

 

جزوه کامل بیوشیمی عمومی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه کامل بیوشیمی عمومی,
السخریة فی الشعر فی العصر المملوکی
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 21:13

السخریة فی الشعر فی العصر المملوکی

(طنز در شعر دوره‌ی ممالیک)

الدکتور نبیل راغب

به تعداد 755 صفحه pdf

مناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب

 

السخریة فی الشعر فی العصر المملوکی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: السخریة فی الشعر فی العصر المملوکی,
تحلیل محیط داخلی و بین المللی
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 21:13

تحلیل محیط داخلی و بین المللی

جناب آقای دکتر رودینی

59 صفحه pdf

مطالب ارائه شده درس در طول ترم

تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: تحلیل محیط داخلی و بین المللی,
دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 21:12

دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

به تعداد 25 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس و ارائه دانشجویان

 

بخش اول : معرفی نرم افزارهای مورد نیاز شبیه سازی

بخش دوم : لیست موضوعی آزمایشات انجام شده

1– طراحی مدار روشن و خاموش شدن LED با فشردن کلید

2 – طراحی مدار شمارنده افزایشی و کاهشی با کلید
3 – طراحی مدار چراغ راهنمایی
4- طراحی مدار چاپ عبارت HELLO در نمایشگر
5 – طراحی مدار شمارنده افزایشی و کاهشی با کلید و بررسی نتیجه در نمایشگر
6 – طراحی مدار چاپ اسامی و حروف فارسی در نمایشگر
7 – طراحی مدار ساعت دیجیتالی با وقفه داخلی و بررسی نتیجه در نمایشگر
8 – پروژه پایانی

 

دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده,