عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتاریخ : شنبه 12 فروردين 1402
بازدید : 453
نویسنده : مجتبی صادقی

آموزش دستگاه كندانسور هوايي

به تعداد 7 صفحه pdf

فهرست مندرجات

-1تعريف كندانسور هوايي 1
-2نحوه حمل و نقل كندانسور هوايي 2
-3دستورالعمل نصب كندانسور هوايي 2
-4دستورالعمل راه اندازي كندانسور هوايي 6

آموزش دستگاه كندانسور هوايي

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: آموزش دستگاه كندانسور هوايي ,
تاریخ : شنبه 12 فروردين 1402
بازدید : 472
نویسنده : مجتبی صادقی

 

به تعداد 33 صفحه pdf

چکيده:

در دو دهه اخیر با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي الکتریکی و محدودیت منابع دولتی، موضوع
خصوصیسازي و تجدید ساختار صنعت برق مورد توجه قرار گرفته است. فرسودگی تجهیزات شبکه اي موجود از یک سو و ظهور فناوریهاي نوین از سوي دیگر، صنعت برق را با چالشهاي جدیدي روبهرو کرده است. در نگاه کلی، شبکه هوشمند ١ راهکاري براي حل چالشهاي شبکه کنونی شامل چالشهاي قابلیت اطمینان، چالشهاي زیست محیطی و چالشهاي بازدهی انرژي ارائه میکند. از دیدگاه قابلیت اطمینان، شبکه هوشمند با پایش وضعیت المانها، تعمیر و نگهداري مبتنی بر وضعیت و ارائه راهکارهایی نوین تعداد و مدت زمان خاموشیها را کاهش میدهد. از منظر محیط زیست، شبکه هوشمند به دنبال حل موانع موجود در مسیر استفاده گسترده از منابع تولید پاك و تجدیدپذیر است. از نظر اقتصادي و بهرهوري انرژي، شبکه هوشمند با ایجاد قابلیت پایش بیدرنگ مصرف و مدلسازي دقیقتر منابع تولید، موجب بهرهبرداري اقتصادي تر از شبکه میشود. بنا بر اهمیت هوشمندسازي شبکه و همچنین، توجه بسیاري از مراکز تحقیقاتی و صنعتی به این زمینه، در این مقاله به شبکه هوشمند بهعنوان نظامی نوین براي حل این چالشها پرداخته شده است. منابع تولید پراکنده، خودروهاي الکتریکی هیبرید و منابع سمت تقاضا از جمله مهمترین فناوریها و مفاهیمی هستند که در قالب شبکه توزیع هوشمند در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، به نقش سیستمهاي مخابراتی در هوشمند سازي شبکه و چالش امنیت اطلاعات پرداخته شده است

واژه هاي کلیدي: شبکه هوشمند، قابلیت اطمینان، محیط زیست، بهره وري انرژي،
شبکه توزیع هوشمند.

فهرست :

۱. مقدمه

۲. انتظارات از شبکه هوشمند

۳. شبکه توزیع هوشمند

٤. سیستمهاي مخابراتی و امنیت اطلاعات در شبکه هاي هوشمند

۵. جمع بندي و نتیجه گیري

مراجع

مقاله شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: مقاله شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق ,
تاریخ : شنبه 12 فروردين 1402
بازدید : 485
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه سمیولوژی نظری

به تعداد 264 صفحه pdf

بسیار مرتب و با کیفیت بالا

 

جلسه اول : Introduction to clinical medicine

چلسه دوم : Abdominal Pain

جلسه سوم : Chest pain

جلسه چهارم : Fever, Chills, fever of undetermined origin

جلسه پنجم : headache

جلسه ششم : weight gain and weight loss

جلسه هفتم : Dysuria/Polyuria Polydipsia/Oliguria

جلسه هشتم : Dizziness vertigo,fainting

جلسه نهم : Jaundice

جلسه دهم : Diarrhea Constipation

جلسه یازدهم : Cough and Hemoptysis Dyspnea

جلسه دوازدهم : Nausea and vomiting

جلسه سیزدهم : Pain

جلسه چهاردهم : Palpitation and Cyanosis

جلسه پانزدهم : Neural Examination

جلسه شانزدهم : Low back pain Arthralgia/Arthritis

 

جزوه سمیولوژی نظری

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه سمیولوژی نظری ,
تاریخ : چهار شنبه 19 بهمن 1401
بازدید : 619
نویسنده : مجتبی صادقی

مانیتورینگ فشار خون شریانی

intra arterial blood pressure monitoring

 

به تعداد 5 صفحه pdf

بسیار کامل و مفید و مرتب

 

کاتترها

وارد سازی کاتتر و تست آلن

مداخلات پرستاری

Infection

اهمیت بالینی فشار پرفیوژن

اهمیت بالینی فشار نبض

کنترل فشار خون از طریق کاف

کالیبراسیون ابزاری

صفرکردن ترانس دیوسر

محور فلبواستاتیک

تراز کردن ترانس دیوسر

Calculating the mean arterial pressure (MAP)

 

مانیتورینگ فشار خون شریانی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: مانیتورینگ فشار خون شریانی ,
تاریخ : چهار شنبه 19 بهمن 1401
بازدید : 548
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه بیو شیمی علوم پایه

گروه دانشجویان پزشکی

به تعداد 51 صفحه pdf

 

فهرست:

قند

چربی

پروتئین ها و اسیدهای آمینه

آنزیم ها

ویتامین ها

متابولیسم قند

متابولیسم لیپید

متابولیسم اسیدهای آمینه

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

تنظیم PH

جزوه بیو شیمی علوم پایه

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه بیو شیمی علوم پایه ,
تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
بازدید : 511
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه زیست و آزمایشگاه 2 بخش تشریح مغز

به تعداد 10 صفحه pdf

 

روش نگهداری مغز

مكانیسم های حفاظتي مغز و نخاع

بخش ها و شیارهای مغز

مغز خلفي يا تحتاني

مغز میاني – مزانسفال

مغز واسطه ای يا داخلي – بطن سوم اطراف آن

روابط بین دو نیمکره

 

جزوه زیست و آزمایشگاه 2 بخش تشریح مغز

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه زیست و آزمایشگاه 2 بخش تشریح مغز ,
تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
بازدید : 545
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه راهسازی سید محمد شعاری شعار

به تعداد 38 صفحه pdf

 

سر فصل هاي درس راهسازي

1) آماده كردن بستر راه ( ريشه كني و برداشت خاك نباتي، تحكيم بستر راه)
2) تثبيت خاك( با آهك هيدراته، سيمان، قير)
3) راهسازي در مناطق باتلاقي و بد( شمع سپري، انفجار، پمپاژ لجن)
4) عمليات خاكي،آشنايي با طبقه بندي خاك، آزمايش مربوط به راهسازي، قشرهاي اساس و
زير اساس و نحوه آماده كردن،كوبيدن و تراكم، ماشين آلات مورد استفاده و نحوه كنترل
آنها
5) ابنيه فني (ديوارهاي حائل، ديوارهاي ضامن و…)
(primecoat , tackcoat) 6) اندودهاي سطحي و انواع قيرهاي مورد نياز
7) روسازي آسفالتي شامل روش هاي متداول
8) نگهداري راه و راهها

 

فهرست:

راهسازي در قرن اخير در ايران

ريشه كني بستر و حريم راه

روشهاي اجرايي ريشه كني بستر و حريم راه ها

فهرست بهاي راه و ابنيه فني

تحكيم بستر راه

غلتك ها و موارد استفاده آنها

تثبيت خاك

تثبيت خاك توسط قير، سيمان و آهك

آشنايي با لايه هاي اساس و زيراساس

لايه زيراساس

انواع زير اساس

آزمايش هاي كنترل كيفيت

آشنايي با لايه اساس

انواع اساس

آزمايش هاي كنترل كيفيت براي لايه اساس

دانه بندي ، سختي ، دوام ، خواص خميري ، تميزي ، شكل دانه ها و نفوذپذيري

كيفيت محاسبه حجم لايه اساس

كيفيت محاسبه حجم لايه آسفالتي

قيرهاي مصرفي در راهسازي

امولسيون هاي قير

نكات كاربردي در انتخاب قير

انواع اندودها

لايه بيندر

لايه توپكا

آسفالت سطحي

جزوه راهسازی سید محمد شعاری شعار

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه راهسازی سید محمد شعاری شعار ,
تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
بازدید : 531
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه داروشناسی پرستاری

فارماکولوژی Pharmacology Recall

به تعداد 68 صفحه pdf

 

فارماکودینامیک … 3
سیستم اتونوم … 4
فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی … 33
داروهای ضد اضطراب، خواب آور و آرام بخش … 33
داروهای آنتی سایکوتیک … 31
داروهای ضد افسردگی … 31
داروهای ضد مانیا … 02
داروهای ضد تشنج … 03
داروهای ضد پارکینسون وسایر اختلالات حرکتی … 04
داروهای اتوکوئید و آنتاگونیست … 02
مسکن های اپیوئیدی و آنتاگونیست ها … 32
داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی و استامینوفن … 33
داروهای ضد آسم و سرماخوردگی … 31
داروهای بیهوش کننده … 31
بی حس کننده های موضعی … 40
داروهای شل کننده عضلانی … 43
داروهای موثر در درمان اختلالات گوارشی … 42
داروهای ضد فشارخون … 44
داروهای ضد نارسایی اختقانی قلب … 12
داروهای ضد آنژین … 11
داروهای ضد انعقاد، حل کننده لخته و ضد پلاکت … 15
داروهای ضد چربی خون … 22
داروهای هیپوتالاموس و هیپوفیز … 23
تیروئید و داروهای تیروئیدی … 20
کورتیکواستروئید ها … 24
انسولین و داروهای ضد دیابت … 21
داروهای موثر بر هموستاز کلسیم …

جزوه داروشناسی پرستاری

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه داروشناسی پرستاری ,
تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
بازدید : 552
نویسنده : مجتبی صادقی

جزوه بیوشیمی 1

به تعداد 162 صفحه pdf

مناسب دانشجویان رشته های پزشکی

 

فهرست فصل ها:

آب و نقش زیستی آن

پروتئین ها

کربوهیدرات ها

چربی ها

آنزیم ها

بهمراه همه فصل ها با سوالات

 

جزوه بیوشیمی 1

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: جزوه بیوشیمی 1 ,
تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
بازدید : 551
نویسنده : مجتبی صادقی

اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی

خلاصه اي از کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی

به تعداد 42 صفحه pdf

کلیات 8

تجزیه و تحلیل شغل 10

نیرو یابی ،جذب و گزینش 14

آموزش17

حقوق و دستمزد 21

ارزشیابی مشاغل 24

نظم انضباط 25

ارزشیابی کارکنان 27

برنامه ریزي نیروي انسانی 32

سلامتی ، ایمنی و رفاه کارکنان 37

منابع 42

اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی ,
مجموعه سایت های شهاب - دانلود فایل های دانشگاهی همچنین جهت استفاده و بهره برداری دانشجویان سراسر کشور به آدرس های زیر مراجعه نمایید. http://university20.4kia.ir http://unifiles.4kia.ir http://academicfiles.ir http://univerfiles.mihanblog.com http://shahabcollege.persianblog.ir http://collegefiles.mihanblog.com http://mojtabasadeqi.ir

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان فایل سرای دانشجوئی و آدرس https://academicfiles.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


آمار وبلاگ:
 

بازدید امروز : 353
بازدید دیروز : 2702
بازدید هفته : 12143
بازدید ماه : 160743
بازدید کل : 1858467
تعداد مطالب : 1994
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

RSS

Powered By
loxblog.Com