پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

دکتر سرلک و فراتی

10 فایل پاورپوینت برای هر فصل جداگانه

مناسب اساتید و  ارائه و کنفرانس دانشجویان


پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی