جزوه روانشناسی کار

ویژه دانشجویان رشته مدیریت

به تعداد 273 اسلاید که بصورت pdf شده است

 

بر اساس کتاب - روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت)

تالیف دکتر محمود ساعتچی

ناشر موسسه نشر ویرایش