پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

تالیف دكتر علیرضا علی احمدی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله

به تعداد 420 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

 

پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک