پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد
شامل مباحث زیر می باشد
مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار
USDP
RATIONAL UNIFIED PROCESS
eXtreme Programming - XP
SCRUM
شبکه پتری و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار
متدولوژی کریستال Crystal methodology
جایگاه آزمون نرم افزار در متدولوژی های نرم افزاری


پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار