جزوه کلاسی اقتصاد مهندسی

بر اساس کتاب اقتصاد مهندسی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دكتر سید محمد حسینی

به تعداد 38 صفحه pdf

سر فصل ها:


١) نرخ بهره
٢) جریان نقدی و تبدیل جریان های نقدی
٣) مقایسه بین گزینه ها
٣,١ ) روش درآمد (هزینه) سالیانه یكنواخت
٣,٢ ) روش ارزش فعلی
٣,٣ ) روش نرخ بازگشت
٣,٤ ) روش نسبت منافع به مخارج (پروژه های دولتی)
٤) استهلاك و مالیات
٥) جریان های نقدی احتمالی (احتمالات در اقتصاد مهندسی، درخت تصمیم گیری)
٦) تورم
٧) نقطه ی سربه سر در اقتصاد مهندسی
٨) شبیه سازی

 

جزوه کلاسی اقتصاد مهندسی