جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر

به تعداد 32 صفحه pdf

مناسب درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعی

 

مقدمۀ مترجم:
وبر از نادرترین اندیشمندان سده های اخیر است که گسترۀ دید عمیقی داشته و حضور آرای وی در آثار جامعه شناسان مانند فوکو و هابرماس بارز است. زندگی علمی اش را با مطالعه حقوق آغاز کرد، در 1891 به استادی دانشگاه رسید. به تدریج به مطالعات جامعه شناختی گرایش یافت.

 

جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر