نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری

پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی

پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به درس نظریه های یادگیری

پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری

پاورپوینت مبحث نظریه های رشد درس نظریه های رشد علوم تربیتی


نفیس فایل nafisfile.com