پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه ریزی سال 87 از منظر مسئولیت پاسخگویی

به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فهرست مطالب :

-مقدمه

-بودجه

-مسئولیت پاسخگویی عمومی

-سطوح مسئولیت پاسخگویی

-چارچوب کلی لایحه بودجه

-آسیب شناسی نظام بودجه بندی

-نتیجه گیری