پاورپوینت تدوین استانداردها : مسائل اقتصادی

به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

مقررات فعالیت های اقتصادی :

اصل افشای اطلاعات :

سیاست مالی به عنوان یک عامل پیام دهنده :
 
دو دیدگاه پیام اثر بخش
 

عوامل برون زا و سواری مجانی

ویژگی های سازمان های غیرانتفاعی:

چه مقدار اطلاعات کافی است

نتیجه گیری