جزوه خط مشی گذاری عمومی

کاملترین جزوه خط مشی گذاری کنکور دکتری مدیریت

کاملترین منبع خط مشی گذاری کنکور دکتری مدیریت

جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از پنج منبع اصلی کنکور دکتری می باشد و دیگر نیازی به مطالعه همه کتاب ها ندارید

که خواندن آن به تمامی دانشجویان دکتری مدیریت دولتی توصیه می شود.