خلاصه و حل تمرینات کتاب اقتصاد مدیریت انتشارات پیام نور

فایل اول 165 اسلاید pdf شده

فایل دوم 48 اسلاید pdf شده


خلاصه و حل تمرینات کتاب اقتصاد مدیریت داگلاس انتشارات پیام نور