فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور

به تعداد 331 صفحه pdf - اسکن کامل کتاب با کیفیت عالی

 

مفاهیم کلیدی سیستم های اطلاعاتی

اثرات سیستم های اطلاعاتی بر سازمان

سخت افزار و نرم افزار رایانه

ارتباطات از راه دور و شبکه

پایگاه داده ها

سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

سیستم های اطلاعاتی وظیفه ای

سیستم های اطلاعاتی راهبردی

سیستم های مدیریت دانش

سیستم های کسب و کار الکترونیکی

ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

چالش های مدیریت سیستم های اطلاعاتی