تحقیق با موضوع رنگها در صنایع غذایی

به تعداد 28 صفحه ورد قابل ویرایش

مناسب تحقیق کلاسی های طول ترم و چک لیست کنفرانس های دانشجویی

 

انواع رنگها از نظر منشا تولید،رنگها 

الف) پیگمانها و رنگهای معدنی

ب) مواد رنگ کننده طبیعی

ج) مواد رنگ کننده مصنوعی یا رنگهای قطرانی

خصوصیات اصلی رنگ دانه های طبیعی

رنگهای افزودنی که نیاز به تایید ندارند