پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2

ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

به تعداد 31 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری


پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی