پاورپوینت مسائل اخلاقی و قانونی در فوریتهای پزشكی و تروما

به تعداد 100 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان پزشکی

و همچنینی جمع بندی و امتحانات پایان ترم

 

What is ethics

انواع اخلاق

ارزش های اصول اخلاق حرفه ای

موضوعات اخلاقی و قانونی در فوریتهای پزشکی

تعریف خطای پزشکی

طبقه بندی خطاهای پزشكی

انواع خطاهای پزشکی

تقسیم بندی دیگر خطاها

علل خطاهای پزشكی

دلایل پیدایش خطاهای پزشکی

بهترین روش پیشگیری از خطاهای پزشكی

انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت

جلب رضایت بیمار برای انجام درمان

افراد صغیر و رضایت

مواد قانونی مجازات اسلامی

دستور عدم احیا

خصوصیات دستور DNR

دستورالعملهای كلی

اشتباهات گزارش نویسی

شرح وظایف امدادگر فوریت های پزشکی